Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor faza PT si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Proiect integrat de investitii in comuna Livezil


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
136.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UNIDAL GRUP SRL IN ASOCIERE CU SC CONSULT CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 86557/04.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 71392
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala: COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Punct(e) de contact: ROMEO MARCEL APOPI, Tel.0263/270220, Email: [email protected], Fax: 0263/270034, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
AUTORITATE PUBLICA LOCALA
Activitate (activitati)
Altele: servicii de administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor faza PT si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Proiect integrat de investitii in comuna Livezile judetul Bistrita-Nasaud, reabilitare drum, retea de canalizare, constructie camin de batrani si realizarea unui atelier de ceramica populara - in comuna Livezile, judetul Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Livezile, judetul Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare tehnica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
136, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Oferta tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S180-258437din18.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7526 Denumirea: Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor
V.1) Data atribuirii contractului 10/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UNIDAL GRUP SRL IN ASOCIERE CU SC CONSULT CONSTRUCT SRL
Adresa postala: STR. GENERAL GRIGORE BALAN NR. 56, NR. 21, Localitatea: BISTRITA, Cod postal: 420016, Romania, Tel.0263-215300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 307392.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin PNDR, Masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV Cluj
Adresa postala: Str Stefan Cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-59.38.65, Adresa internet (URL): http: //www.curteadeapelcluj.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Livezile, jud. Bistrita-Nasaud
Adresa postala: Strada Caminului, 161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Tel.0263-270034, Email: [email protected], Fax: 0263-270034
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2009 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer