Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare Proiecte tehnice, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire (DTAC), avizelor si acordurilor pentru fiecare obiectiv in parte, verificarea tehnica a proiectelor, intocmire Audit en


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
76.800 RON

Castigatorul Licitatiei: MURO INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107143/17.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 95463
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SINTIMBRU
Adresa postala:  STR. BLAJULUI, NR.187, JUD. ALBA, Localitatea:  Santimbru, Cod postal:  517675, Romania, Punct(e) de contact:  IOAN IANCU POPA, Tel. 0258/842101, Email:  [email protected], Fax:  0258/842133, Adresa internet (URL):  SINTIMBRU, STR. BLAJULUI, NR. 187, , ,Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare Proiecte tehnice, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatiitehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire (DTAC), avizelor si acordurilor pentru fiecare obiectiv in parte, verificarea tehnica a proiectelor, intocmire Audit energetic si Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivele de investitie:
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul proiectantului, Comuna Sintimbru, satele Sintimbru, Sintimbru Fabrica, Galtiu, Coslariu, Dumitra, judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin prezenta procedura de achizitie se doreste achizitionarea: Elaborare Proiecte tehnice, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire (DTAC), avizelor si acordurilor pentru fiecare obiectiv in parte, verificarea tehnica a proiectelor, intocmire Audit energetic si Asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivele de investitie: - MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOCALITATILE SINTIMBRU, GALTIU SI COSLARIU, COMUNA SINTIMBRU, - RETELE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE SI STATIE DE POMPARE IN LOCALITATEA COSLARIU, COMUNA SINTIMBRU, - EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA COSLARIU, COMUNA SINTIMBRU, - REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL DIN SINTIMBRU FABRICA, LOCALITATEA SINTIMBRU, COMUNA SINTIMBRU- INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN LOCALITATEA DUMITRA, COMUNA SINTIMBRU, JUD. ALBA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
71315400-3-Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
76, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Termen de predare a serviciilor de proiectare
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 80/26.10.2010 Denumirea: Proiecte tehnice, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatii tehnice pentru obtinerea auto
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MURO INSTAL S.R.L.
Adresa postala:  str. Valea Mica nr.5, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510186, Romania, Tel. 0745372068, Email:  [email protected], Fax:  0258816014, Adresa internet (URL):  www.muroinstal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 481607.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 76800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PNDR, Masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STRADA STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA SINTIMBRU
Adresa postala:  COMUNA SINTIMBRU, JUDETUL ALBA, STRADA BLAJULUI, NR. 187, Localitatea:  SITNIMBRU, Cod postal:  517675, Romania, Tel. 0258842101, Email:  [email protected], Fax:  0258842133
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2010 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer