Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare PT "Dezvoltare echilibrata si integrata a statiunilor turistice balneoclimaterice"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
197.897 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN TURISM - BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 20872/09.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15640
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Calimanesti
Adresa postala: Str. Calea lui Traian, nr. 306, Localitatea: Calimanesti, Cod postal: 245600, Romania, Punct(e) de contact: ILIE NEMES, Tel.0250750080, Email: [email protected], Fax: 0250750082
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare PT "Dezvoltare echilibrata si integrata a statiunilor turistice balneoclimaterice"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediul prestatorului si sediul Primariei orasului Calimanesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
intocmire PT pentru obiectivele cuprinse in program: Centre de informare turistica Calimanesti si Caciulata;Amenajare alee pentru cura de teren.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74140000-2 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
197, 897RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
punctaj tehnic
70%
Descriere:
2.
punctaj financiar
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18018 Denumirea: CONTRACT PRESTARI SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 11/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN TURISM - BUCURESTI
Adresa postala: STR. APOLODOR, NR.17, SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050741, Romania, Tel.021/3162535/3162565, Email: [email protected], Fax: 021/3162565, Adresa internet (URL): www.incdt.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 154635.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 197897.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stravopoleos nr. 6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 213104641, Email: [email protected], Fax: (+40) 213104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Calimanesti
Adresa postala: str. Calea lui Traian, nr.306, Localitatea: Calimanesti, Cod postal: 245600, Romania, Tel.0250/750080, Email: [email protected], Fax: 0250/750082
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2007 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer