Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare servicii de proiectare - Proiect tehnic + Detalii de executie (P.T.+D.E.) si executie de lucrari pentru ?Lucrari de restabilire a conditiilor de circulatie pe D.J. 205 D (Valea Sarii-Naruja-Paltin-Nereju-Bradacesti) km. 0+000 - km. 34+000 pe to


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
609.533 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136794/28.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: CATALINA OACHES, Tel. +40 0237616800, Email: [email protected], Fax: +40 0372372402, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare servicii de proiectare - Proiect tehnic + Detalii de executie (P.T.+D.E.) si executie de lucraripentru ?Lucrari de restabilire a conditiilor de circulatie pe D.J. 205 D (Valea Sarii-Naruja-Paltin-Nereju-Bradacesti) km. 0+000 - km. 34+000 pe toate sectoarele de drum care au fost afectate de fenomenele meteorologice deosebite din luna aprilie 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: D.J. 205 D (Valea Sarii-Naruja-Paltin-Nereju-Bradacesti) km. 0+000 - km. 34+000 pe toate sectoarele de drum care au fost afectate de fenomenele meteorologice deosebite din luna aprilie 2013
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Urmare a fenomenelor meteorologice deosebite din luna aprilie 2013 a fost afectatD.J. 205 D (Valea Sarii-Naruja-Paltin-Nereju-Bradacesti), km. 0+000 - km. 34+000 pe diferite sectoare asa cum rezulta din Notele de constatare intocmite de catre comisiile mixte numite prin ordinele prefectului judetului Vrancea care s-au deplasat in teren si au constatat si inventariat pagubele produse. Valoarea estimata a achizitiei este de :494.400 lei fara TVA (reprezentand 111.827, 37 euro, 1 euro = 4, 4211 lei la data de 05.04.2013) din care valoarea de 14.400 lei fara TVA elaborare servicii de proiectare si 480.000 lei fara TVA executie de lucrari la care se adauga 48.000, 00 lei fara TVA valoarea lucrarilor diverse si neprevazute in procent de 10%.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
609, 532.78RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3615 Denumirea: Elaborare servicii de proiectare - Proiect tehnic + Detalii de executie (P.T.+D.E.) si executie de l
V.1) Data atribuirii contractului 16.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala: STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800684, Romania, Tel. +40 236473105, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236473087, Adresa internet (URL): www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 542400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 491558.69 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer