Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare si implementare a unei analize de piata privind eficienta campaniilor de comunicare publica derulate de ANCPI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
722.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MEDIA IMAGE MONITOR SRL
Anunt de atribuire numarul 79536/08.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75506
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Palangean Daniela, Tel.021.3152520, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213152520, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare si implementare a unei analize de piata privind eficienta campaniilor de comunicare publica derulate de ANCPI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studiere a pietei si sondaje
Locul principal de prestare: Locul de prestare al serviciilor: - baza operationala va fi la sediul operatorului economic;
- sondajul se va realiza in 25 de locatii din tara.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare si implementare a unei analize de piata privind eficienta campaniilor de comunicare publica derulate de ANCPI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79310000-0 - Servicii de studii de piata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
722, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret
60%
Descriere:
2.
termen maxim total de prestare
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
322027
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S109-157674din10.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 331556 Denumirea: Contract de prestare servicii
V.1) Data atribuirii contractului 12/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MEDIA IMAGE MONITOR SRL
Adresa postala: Str.Vasile Lucaciu nr.117, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.021.320.21.41, Fax: 021.320.21.32
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1124370.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 722500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SE POT OBTINE DE LA SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE DIN CADRUL ANCPITEL/FAX.021-315.25.20
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, ,Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel - Contencios Administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.0213195176, Email: [email protected], Fax: 0213195176
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 202 A, sectorul 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel.021/315.25.20, Email: [email protected], Fax: 021/315.25.20
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2010 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer