Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare studii de solutie pentru racordarea in Sistemul Electroenergetic National, in retelele de medie/inalta tensiune a utilizatorilor de energie electrica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.910.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Electroechipament Industrial S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143839/06.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141491
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: B-dul Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sarbu, Tel. +40 0241805308, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0372871085, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare studii de solutie pentru racordarea in Sistemul Electroenergetic National, in retelele de medie/inalta tensiune a utilizatorilor de energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In retelele de distributie ale S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A., S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studii de solutie pentru incadrarea in Sistemul Electroenergetic National, in retelele de medie tensiune si inalta tensiune a utilizatorilor de energie electrica (producatori si consumatori)pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. (lider de asociere)in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. si S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.Valoarea estimata maxima a Acordului-cadru este 9.910.000 lei (fara TVA) cuprinzand cantitatile estimate definite prin Anexele 5 la Caietul de Sarcini;Valoarea estimata minima a Acordului-cadru este 1.165.000 lei (fara TVA) cuprinzand cantitatile estimate definite prin Anexele 5 la Caietul de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 910, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S100-171650din17.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 404 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordarea in SEN, in retelele de IT a utiliz. de energ. el.
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroechipament Industrial S.R.L.
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320232, Romania, Tel. +40 255211287, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 255226287, Adresa internet (URL): www.eei.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 372050170, Email: [email protected], Fax: +40 21/3065004
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2560000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2560000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 405 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordare in SEN in retelele de MT-consumatori Zone MT EDB
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroechipament Industrial S.R.L.
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320232, Romania, Tel. +40 255211287, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 255226287, Adresa internet (URL): www.eei.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 372050170, Email: [email protected], Fax: +40 21/3065004
Cons Electrificarea Instal S.R.L.
Adresa postala: Str. Stuparilor nr. 77, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300245, Romania, Tel. 0256306301, Email: [email protected], Fax: 0256284921, Adresa internet (URL): www.cei.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 406 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordare in SEN in retelele de MT-consumatori Zone MT EDD
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroechipament Industrial S.R.L.
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320232, Romania, Tel. +40 255211287, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 255226287, Adresa internet (URL): www.eei.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
ACCEPT S.R.L.
Adresa postala: Str. Lebedei, Nr. 14, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011152, Romania, Tel. 021/3185561;021/3185563, Email: [email protected], Fax: 021/3185561;021/3185563, Adresa internet (URL): www.accept-electric.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 407 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordare in SEN in retelele de MT-consumatori Zone MT EDM
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroechipament Industrial S.R.L.
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320232, Romania, Tel. +40 255211287, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 255226287, Adresa internet (URL): www.eei.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
ACCEPT S.R.L.
Adresa postala: Str. Lebedei, Nr. 14, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011152, Romania, Tel. 021/3185561;021/3185563, Email: [email protected], Fax: 021/3185561;021/3185563, Adresa internet (URL): www.accept-electric.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 408 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordare in SEN in retelele de MT-consumatori Zone MT EDM
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POWER DESIGN S.R.L.
Adresa postala: Str.Dorobantilor, Nr.55, Etaj P, Ap.11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 0724280657, Email: [email protected], Fax: +40 0264592335
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
ACCEPT S.R.L.
Adresa postala: Str. Lebedei, Nr. 14, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011152, Romania, Tel. 021/3185561;021/3185563, Email: [email protected], Fax: 021/3185561;021/3185563, Adresa internet (URL): www.accept-electric.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: engine[email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 409 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordare in SEN in retelele de MT-producatori Zone MT EDB
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroechipament Industrial S.R.L.
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320232, Romania, Tel. +40 255211287, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 255226287, Adresa internet (URL): www.eei.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 372050170, Email: [email protected], Fax: +40 21/3065004
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1250000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 410 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordare in SEN in retelele de MT-producatori Zone MT EDD
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroechipament Industrial S.R.L.
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320232, Romania, Tel. +40 255211287, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 255226287, Adresa internet (URL): www.eei.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
ACCEPT S.R.L.
Adresa postala: Str. Lebedei, Nr. 14, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011152, Romania, Tel. 021/3185561;021/3185563, Email: [email protected], Fax: 021/3185561;021/3185563, Adresa internet (URL): www.accept-electric.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3200000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 411 Denumirea: Elaborare studii de solutie pentru racordare in SEN in retelele de MT-producatori Zone MT EDM
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POWER DESIGN S.R.L.
Adresa postala: Str.Dorobantilor, Nr.55, Etaj P, Ap.11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 0724280657, Email: [email protected], Fax: +40 0264592335
Electroechipament Industrial S.R.L.
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320232, Romania, Tel. +40 255211287, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 255226287, Adresa internet (URL): www.eei.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 0212061080, Email: [email protected], Fax: 0212110594, Adresa internet (URL): www.ispe.ro
ACCEPT S.R.L.
Adresa postala: Str. Lebedei, Nr. 14, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011152, Romania, Tel. 021/3185561;021/3185563, Email: [email protected], Fax: 021/3185561;021/3185563, Adresa internet (URL): www.accept-electric.ro
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011473, Romania, Tel. +40 312249106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 312248206, Adresa internet (URL): www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-prestare servicii de elaborare studii de solutie.Subcontractarea se va putea realiza doar cu acordul achizitorului
V.6) Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform Fisei de date a Achizitiei, cap. II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul: Autoritatea contractanta a incheiat acordurile-cadru la valoarea maxima estimata, cantitatile maxime se vor defini in baza pretului unitar obtinut pentru ora de proiectare in urma finalizarii procedurii.S-a incheiat cate un acord-cadru pentru fiecare lot in parte intre autoritatea contractanta si ofertantii situati pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 si 6 unde a fost posibil cu valorile maxime estimate, dupa cum urmeaza: Lot 1=2.560.000 lei fara TVA, Lot 2=350.000 lei fara TVA, Lot 3=350.000 lei fara TVA, Lot 4=400.000 lei fara TVA, Lot 5=600.000 lei fara TVA, Lot 6=1.250.000 lei fara TVA, Lot 7=3.200.000 lei fara TVA, Lot 8=1.200.000 lei fara T.V.A.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE S.A.- Directia Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Buzesti, nr.62-64, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer