Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare Studiu de fezabilit SF (LOT3) si studii de prefezabilit (LOT 1,2,4) cu toate documentatiile prevazute in Caietul de Sarcini


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
348.738 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IRIMAT CONS SRL
Anunt de atribuire numarul 83777/13.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70061
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: CALEA SEVERINULUI, NR.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: DEPART. ACHIZ PUBLICE, Tel.0251/408700, In atentia: EC. NEDELCU DELIA, Email: [email protected], Fax: 0251/482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare Studiu de fezabilit SF (LOT3) si studii de prefezabilit (LOT 1, 2, 4) cu toate documentatiile prevazute in Caietul de Sarcini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: LOT 1 Centura de ocolire BALS, LOT 2 Centura Strehaia, LOT 3 Centura de ocolire Craiova-varianta sud DN 6-DN 55-DN 56, LOT 4 Centura de ocolire Dragasani Est
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare Studiu de fezabilitate (LOT 3) sistudii de prefezabilitate (LOT 1, 2, 4) cu toate documentele si documentatiile precizate in caietul de sarcini, pentru obiectivele: LOT 1 Centura de ocolire BALSLOT 2 Centura StrehaiaLOT 3 Centura de ocolire Craiova-varianta sud DN 6-DN 55-DN 56LOT 4 Centura de ocolire Dragasani Est
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73420000-2 - Studiu de prefezabilitate si demonstratie tehnologica (Rev.2)
79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
348, 738RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 704 Denumirea: Elab SF (LOT3) si studii de prefezabilit (LOT 1, 2, 4) cu toate documentatiile precizate in CS
V.1) Data atribuirii contractului 9/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IRIMAT CONS SRL
Adresa postala: Str. Sipote, nr.3, bl.151B, ap.2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100511, Romania, Tel.0351/428003, Fax: 0351/428003
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 348738.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII a Contencios Administrativ si Control Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Fax: 021.319.51.76
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
maxin 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegalin conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic din cadrul DRDP Craiova
Adresa postala: Calea Severinului, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Tel.0251/408700, Email: [email protected], Fax: 0251/482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2009 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer