Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - elaborare studiu de fezabilitate si plan de afaceri proiect de investitii Rosavil


Anunt de participare numarul 71226/26.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC ROSAVIL RM.VALCEA
Adresa postala: Str.Calea lui Traian, nr.70, Bl.S19, Sc.C, ap.12, Jud.Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240107, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE PAVEL, Tel.0350-412313, 0741587680, Email: [email protected];[email protected], Fax: -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
elaborare studiu de fezabilitate si plan de afaceri proiect de investitii Rosavil
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: la ofertant/prestator servicii
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
elaborare studiu de fezabilitate si plan afaceri pentru o firma start-up;unitate de productie cu tehnologii novatoare;finantare din fonduri structurale (pos-cce) si ajutor de stat/ajutor minimis
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73300000-5 - Proiectare si executare in domeniul cercetarii si dezvoltarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
un serviciu de consultanta pentru studiu de fezabilitate
Valoarea estimata fara TVA: 35, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu se solicita depozite valorice si garantii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii, sprijin financiar minimis
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
firme de consultanta specializata/grup de ofertanti asociati
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
conditii de acceptare la plata din fonduri nerambursabile a proiectului de investitii Rosavil pe baza punctajului de evaluare tehnica si financiara a studiului de fezabilitate.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
serviciu de consultanta specifica reprezinta activitate principala inscrisa la oficiul registrului comertului; persoanele asociate trebuie sa fie acreditate/abilitate din punct de vedere al expertizelor: financiare, tehnologice, tehnice, etc;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
dovada capacitatii tehnice proprii si/sau prin asociere cu alte persoane abilitate/acreditate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
217/26.01.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2009 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
36luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2009 12:00
Locul: camera de comert si industrie valcea mun.rm valcea, str.regina maria, nr.7
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
delegatii/reprezentantii oficiali ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): fonduri structurale, programul operational sectorial cresterea competitivitatii economice 2007-2013
VI.3) Alte informatii
servicii de consultanta pentru implementarea unui sistem de productie inovativ si ecoeficient in domeniul procesarii maselor plastice post-utilizare(deseuri) in mix cu mase plastice virgine
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor Bucuresti
Adresa postala: sector 3, str.stavropoleos, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 0300-84, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
parchetul de pe langa judecatoria valcea
Adresa postala: str.carol I, nr.10, Localitatea: rm valcea, Cod postal: 024000, Romania, Tel.0250732623
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in timpul procedurii de atribuire si maxim 10 zile dupa atribuirea contractului
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor bucuresti
Adresa postala: sector 3, str.stavropoleos, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 0300-84, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.01.2009 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer