Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare studiu geotehnic pentru halda Stiucani apartinand Carierei Rosiuta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
106.599 RON

Castigatorul Licitatiei: ICSITPML CRAIOVA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 129133/01.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: DIVIZIA SUCURSALA MINIERA TG.JIU, EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE MOTRU, calea Severinului nr.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: birou atribuire contracte, Tel. +40 253410022 / +40 374178372, In atentia: Marinela Coman, Email: [email protected], Fax: +40 253410035 / +40 253410422, Adresa internet (URL): www.snlo.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare studiu geotehnic pentru halda Stiucani apartinand Carierei Rosiuta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: EMC MOTRU Cariera Rosiuuta
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiul va cuprinde date privind localizarea , date morfologice si caracteristicele fizico-mecanice ale rocilor interceptate, nivelul apelor subterane in fundament si in halda, calculul capacitatii portante, analiza de stabilitate a haldei, precum si analiza zonei de influenta a acesteia, concluzii si recomandari privind asigurarea stabilitatii haldei, in vederea continuarii haldarii in conditii de securitate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
106, 598.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contractul vizeaza exclusiv cercetarea, experimentarea, studiu sau dezvoltarea in conditiile mentionate in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24032
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 89DMMO Denumirea: Elaborare studiu geotehnic pentru halda Stiucani apartinand Carierei Rosiuta
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ICSITPML CRAIOVA
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200345, Romania, Tel. 0251523457, Fax: 0251523835
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 107514.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 106598.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GORJ-Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. TUDOR VLADIMIRESCU nr. 34, Localitatea: TG JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253212536, Fax: +40 253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXPLOATAREA MINIERA de CARIERE MOTRU-Biroul Legislatie
Adresa postala: str. CALEA SEVERINULUI nr.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 253410022, Fax: +40 253410035
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2012 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer