Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare studiu privind influenta lucrarilor miniere subterane asupra stabilitatii taluzului sudic al Carierei Rosiuta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
86.911 RON

Castigatorul Licitatiei: ICSITPML CRAIOVA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 129131/01.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: DIVIZIA SUCURSALA MINIERA TG.JIU, EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE MOTRU, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: birou atribuire contracte, Tel. +40 253410022 / +40 374178372, In atentia: Marinela Coman, Email: [email protected], Fax: +40 253410035 / +40 253410422, Adresa internet (URL): www.snlo.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare studiu privindinfluenta lucrarilor miniere subterane asupra stabilitatii taluzului sudic al Carierei Rosiuta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: EMC MOTRU - cariera Rosiuta
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiul va cuprinde date privind localizarea , date morfologice si caracteristicele fizico-mecanice ale rocilor interceptate, nivelul apelor subterane, calculul capacitatii portante, analiza de stabilitate a taluzului sudic definitiv unde exista lucrariminiere subterane, concluzii si recomandari privind asigurarea stabilitatii taluzului sudic in vederea continuarii activitatii carierei in conditii de securitate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
86, 910.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contractul vizeaza exclusiv cercetarea, experimentarea, studiu sau dezvoltarea in conditiile mentionate in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24033
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 88DMMO Denumirea: Elaborare studiu privindinfluenta lucrarilor miniere subterane asupra stabilitatii taluzului sudic
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ICSITPML CRAIOVA
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200345, Romania, Tel. 0251523457, Fax: 0251523835
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 88033.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86910.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GORJ-Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. TUDOR VLADIMIRESCU nr. 34, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253212536, Fax: +40 253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXPLOATAREA MINIERA de CARIERE MOTRU-Biroul Legislatie
Adresa postala: str. CALEA SEVERINULUI nr.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 253410022, Fax: +40 253410035
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2012 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer