Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Elaborare studiu privind optimizarea accesarii investitiilor CE Oltenia din cadrul Planului National de Investitii pentru modernizarea producerii de energie electrica in baza art. 10c al Directivei 2003/87/CE revizuita?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
569.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. INSTITUTUL de STUDII si PROIECTARI ENERGETICE S.A. BUCURESTI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 133897/18.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Elaborare studiu privind optimizarea accesarii investitiilor CE Oltenia din cadrul Planului National de Investitii pentru modernizarea producerii de energie electrica in baza art. 10c al Directivei 2003/87/CE revizuita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: SC CEO SA TG-JIU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Directiva 2009/29/CE introduce posibilitatea unei derogari tranzitorii de la achizitia integral prin licitatii a certificatelor de emisii de CO2 pentru producatorii eligibili de energie electrica, Alocarea gratuita conform acestei derogari este de 70 % dintr-o cantitate determinata si scade la 0% in anul 2020. Alocarea gratuita este conditionata de utilizarea contravalorii certificatelor alocate gratuit pentru modernizarea sectorului energetic, in cadrul unui PlanNational de Investitii aferent acestui sector.Planul National de Investitii cuprinde un numar de 29 investitii. Investitiile cuprinse in PNI vor primi, sub forma de fonduri nerambursabile, un procent de minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investitiilor. Procentul poate creste functie de rezultatele balantelor cheltuieli/fonduri disponibile care se vor realize in anii 2015 si 2019 si se va aplica tuturor investitiilor care se realizeaza. Drept urmare intervine necesitatea elaborarii unui studio conform temei de proiect avizata in CTES al CE Oltenia avand urmatoarele obiective: Pregatirea CEO pentru accesarea optima a PNI;Pregatirea CEO pentru derularea optima a relatiei CEO cu entitatile implicate in derularea, verificarea, monitorizarea si raportarea investitiilor in PNI.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
569, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 44/CEO/13/02/2013 Denumirea: Elaborare studiu privind optimizarea accesarii investitiilor CE Oltenia din cadrul Planului National
V.1) Data atribuirii contractului 23.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INSTITUTUL de STUDII si PROIECTARI ENERGETICE S.A. BUCURESTI
Adresa postala: Bucuresti, b-dul Lacul Tei nr. 1-3, cod postal 020371, telefon 021/2061357, fax 021/2110594, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. 021/2061357, Fax: 021/2110594
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 569000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2013 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer