Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea Planului de Amenajare Teritoriala Zonala (PATZ), judetul TELEORMAN ( Coridorul IX pan european, reabilitarea liniei de cale ferata Giurgiu Cristesti Jijia )


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
138.900 RON

Castigatorul Licitatiei: URBAN DESIGN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 29954/03.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 26464
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 ( Palat CFR ), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala - Serviciul Achizitii Publice, Tel.021/3192433, In atentia: dlui Mihaescu Constantin Cezar, Email: constantin.miha[email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ElaborareaPlanului de Amenajare TeritorialaZonala (PATZ), judetulTELEORMAN ( Coridorul IX pan european, reabilitarea liniei de cale ferata Giurgiu Cristesti Jijia )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: JudetulTeleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea PATZ conf. cu Legea nr.350 / 06.07.2001.Ofertantulare obligatia dea sustine si reface ori de cate ori este necesar PATZ in comisiile tehnice deavizare ale consiliilor locale si judetene, pana la obtinerea aprobarii de inscriere interitoriu a lucrarilor pentru reabilitarea liniei de cale ferata Giurgiu Cristesti Jijia, aferentajudetului Teleorman
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74224000-5 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
138, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 / 6994 Denumirea: ElaborareaPlanului de Amenajare TeritorialaZonala (PATZ), judetulTELEORMAN (Coridor IX)
V.1) Data atribuirii contractului 10/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
URBAN DESIGN S.R.L.
Adresa postala: sector 1, str. Maior Alexandru Campeanu, nr. 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011235, Romania, Tel.3100093, Email: [email protected], Fax: 3111012
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 138900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.5180, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.321.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA -DirectiaAsistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3151117, Fax: 021.3151117
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.02.2008 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer