Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea Planului de Amenajare Teritoriala Zonala ( PATZ ) pentru : Municipiul BUCURESTI - Coridor IX paneuropean , tronson Bucuresti - Gradistea - Giurgiu ( Lotul 1 ) , judetul HARGHITA - Coridorul IV paneuropean , tronson Brasov - Simeria ( Lotul 2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.000 RON

Castigatorul Licitatiei: URBAN DESIGN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 68768/31.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58994
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 , Palat CFR, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala - Serviciul Achizitii Publice, Tel.021.310.71.55, In atentia: d-lui Constantin Cezar Mihaescu , d-lui Craciun Marius, Email: [email protected] , [email protected], Fax: 021.310.71.55, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ElaborareaPlanului de Amenajare Teritoriala Zonala ( PATZ ) pentru : Municipiul BUCURESTI- Coridor IX paneuropean , tronson Bucuresti - Gradistea - Giurgiu ( Lotul 1 ) , judetul HARGHITA- Coridorul IV paneuropean , tronson Brasov - Simeria ( Lotul 2 )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti( lot 1 ) si judetul Harghita( lot 2 )
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea PATZ conf. cu Legea nr.350 / 06.07.2001.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71240000-2 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
100, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35 Denumirea: Elaborare PATZ pentru judetul HARGHITA - Coridor IV pan-european
V.1) Data atribuirii contractului 3/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
URBAN DESIGN S.R.L.
Adresa postala: sector 1, str. Maior Alexandru Campeanu, nr. 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011235, Romania, Tel.3100093, Email: [email protected], Fax: 3111012
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Tinand cont de reducerile bugetare si neasigurarea fondurilor financiare in anul 2009 de la Bugetul de Stat pentru achizitia serviciului inregistrat la LOTUL 1, si in conformitate cu prevederile art. 209 paragraf (1), pct.d) din OUG 34/2006 nu se mai poate incheia contract pentru LOTUL 1 - Elaborare PATZ pentru Mun. Bucuresti ; Procedura de achizitie aferenta LOTULUI 1 ( Elab. PATZ BUCURESTI ) se ANULEAZA .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.5180, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.321.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA -DirectiaAsistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3151117, Fax: 021.3151117
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2009 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer