Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei de proiectare (PT+CS+DE, DTAC, AS-Built, Instructiuni de Exploatare) pentru instalatia de alimentare cu gaze naturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ll


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.800 RON

Castigatorul Licitatiei: IPCT INSTALATII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146344/15.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141875
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel. +40 251599480, In atentia: Birou Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei de proiectare (PT+CS+DE, DTAC, AS-Built, Instructiuni de Exploatare) pentru instalatia de alimentare cu gazenaturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ll
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatoruluiServiciul se presteaza pentru S.E. Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, jud. Dolj, localitatea Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in elaborarea documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, documentatie tehnica pentru obtinere Autorizatie de Construire, respectiv documentatie As-built si instructiuni de exploatare pentru instalatia de alimentare cu gaze naturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II in vederea promovarii si realizarii obiectivului de investitii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 123/ECC Denumirea: Elaborarea documenta?iei de proiectare (PT+CS+DE, DTAC, AS-Built, Instruc?iuni de Exploatare) pentru
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IPCT INSTALATII S.R.L.
Adresa postala: str.T.Arghezi, nr.21, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 20943, Romania, Tel. 3165965, Email: [email protected], Fax: 0318057222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42798.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL DOLJ
Adresa postala: str. brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200650, Romania, Tel. +40 0251418612, Fax: +40 0251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridical Sucursalei Electrocentrale Craiova II
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251/599480, Fax: +40 0251/599495
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 17:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer