Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE RESTAURAREA PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL AL JUDETULUI SALAJ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
410.005 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UTILITAS SRL
Anunt de atribuire numarul 51832/23.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 37290
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Sandor Kosa, Tel.0260614120, Email: [email protected], Fax: 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE RESTAURAREA PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL AL JUDETULUI SALAJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: MUZEUL DE ISTORIE VASILE LUCACEL - ZALAU
GALERIA DE ARTA IOAN SIMA ZALAU
CENTRUL MILITAR JUDETEAN - ZALAU
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea de servicii pentruELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE RESTAURAREA PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL AL JUDETULUI SALAJ Elaborarea documentatiei tehnice presupune elaborarea expertizei tehnice si, dupa caz, audit energetic; Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii(conform H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 Anexa 3);Analiza cost-beneficiu; Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini; Elaborare documentatii pentru obtinerea de avize si autorizatii;Elaborare PAC.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74222000-1 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.1)
74250000-6-Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.1)
92522200-8-Servicii de conservare a monumentelor istorice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
410, 005RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
financiar
60%
Descriere:
2.
tehnic
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5726 Denumirea: Elaborarea documentatiei tehnice ' Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al judetului Salaj
V.1) Data atribuirii contractului 7/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UTILITAS SRL
Adresa postala: Str. Rahovei, nr.56, ap.2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400212, Romania, Tel.0264/436805, Email: [email protected], Fax: 0264/435489
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 413445.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 410005.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala: Srt. Tudor Vladimirescu, nr. 12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260/613850, Fax: 0260/611551
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala: Str. P-ta. 1 Decembrie 1918, nr.12, jud. Salaj, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Tel.0260-614120, Email: [email protected], Fax: 0260-611696, Adresa internet (URL): www.cjsj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2008 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer