Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei tehnico economice, faza: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie si a studiilor conexe pentru lucrarea Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari Susani Limita judetul Olt, km. 0+000 23+850,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
202.300 RON

Castigatorul Licitatiei: TRAPEC S.A.
Anunt de atribuire numarul 61311/12.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52654
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel.0250732901/103, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei tehnico economice, faza: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie si a studiilor conexe pentru lucrarea Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari Susani Limita judetul Olt, km. 0+000 23+850, Judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Valcea, in intravilanul si extravilanul comunelor Gusoeni, Madulari si Susani, pe drumul judetean DJ 677, Madulari-Susani-limita judet Olt, km. 0+000-23+850.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul ce urmeaza a fi realizat consta in: proiect tehnic;caiete de sarcini;detalii de executie si studii conexe;studii de teren ( daca cele elaborate la faza studiu de fezabilitate necesita completari);liste de cantitati;grafic general de realizare a lucrarii;program de urmarire si control pe faze a lucrarilor;verificarea documentatiei tehnice de un verificator atestat MLPAT pentru fazele PT+CS+DE, conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor-H.G.925/1995 publicata in M.O. 286/1995 si Legii 10/1995, privind calitatea in constructii;documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor in scopul eliberarii autorizatiei de construire;proiectul pentru autorizatie de construire (PAC);Proiectul trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului, eficientei energetice si achizitiilor publice. De asemenea, proiectul trebuie sa respecte legislatia comunitara referitoare la informare si publicitate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
202, 300RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul
70%
Descriere:
2.
Durata de elaborare
20%
Descriere:
3.
Experienta in prestari similare
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15295/081104 Denumirea: Elaborarea documentatiei tehnico economice, faza: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de ex
V.1) Data atribuirii contractului 11/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRAPEC S.A.
Adresa postala: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.0312248106, Email: [email protected], Fax: 0312248206, Adresa internet (URL): www.trapec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 314078.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 202300.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos - nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104641, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Coordonare, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: strada General Praporgescu nr. 1 - T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250/732901, Email: [email protected], Fax: 0250/735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2009 17:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer