Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic pentru obiectivul de investitii ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
210.800 RON

Castigatorul Licitatiei: Asix Design
Anunt de atribuire numarul 99024/19.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 89733
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala:  RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Punct(e) de contact:  VICTOR DEACONESCU, Tel. 0250732901/103, Email:  [email protected], Fax:  0250735617, Adresa internet (URL):  www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic pentru obiectivul de investitii ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cladirea principala a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian nr. 201, situata in Calea lui Traian, Judetul Valcea; Cladirea este situata intr-o zona de importanta II.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire si servicii de consultanta pe perioada derularii lucrarilor pentru obiectivul de investitii ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea?.Prin proiect se propune reabilitarea cladirii principale compusa din corpurile A si B din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
210, 800RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de elaborare si executie
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
II A 2/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8588/12210 Denumirea: Elaborarea doc teh. ec, faza PTpt obiectivul de investitii Reabilitare Spital Jud Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 8/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asix Design
Adresa postala:  str. Traian, nr 187-189, sc 1, ap 9, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  024043, Romania, Tel. 0311041198, Email:  [email protected], Fax:  0311046586
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 416806.78 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210800.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Pitesti
Adresa postala:  Str. Victoriei nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110017, Romania, Tel. 0248 219 374, Email:  [email protected], Fax:  0248 219 947, Adresa internet (URL):  www.justitie-ag.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala:  Strada General Praporgescu nr. 1, judetul Valcea, ,Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Tel. 0250732901/169, Email:  [email protected], Fax:  fax ? 0250/735617, Adresa internet (URL):  www. cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2010 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer