Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari pentru proiectul ?Dez


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.828.614 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CAPITAL INVEST SRL
Anunt de atribuire numarul 99573/12.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 92992
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului
Adresa postala:  Strada Principala nr. 100, Localitatea:  Calatele, Cod postal:  407138, Romania, Punct(e) de contact:  FLORIN SANTA, Tel. 0264/352560, Email:  [email protected], Fax:  0264/352560, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari pentru proiectul ?Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de baza, precum si valorificarea patrimoniului cultural in zona Calatele-Margau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comunele Calatele si Margau, judetul Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este proiectarea tehnica si executie lucrari pentru urmatoarele actiuni: Modernizare Drum Comunal DC 123 si Drum Vicinal Calatele-Ciuleni, Alimentare cu apa in localitatea Finciu, Reabilitare Alimentare cu apa in localitatea Calatele, Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Finciu, Extindere si modernizare centru administrativ in comuna Margau; Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice si centru de coordonare asistenta sociala la domiciliu in comuna Margau; Reabilitare camin cultural in localitatea Calata; Reabilitare camin cultural in localitatea Calatele.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232000-2-Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 828, 614.57RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
40%
Descriere:
3.
Punctaj calitativ
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S90-134752din08.05.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 363 Denumirea: Contract de proiectare si executie
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CAPITAL INVEST SRL
Adresa postala:  STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 150, Localitatea:  MOINESTI, Cod postal:  605400, Romania, Tel. 0234361778, Email:  [email protected], Fax:  0234363299
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18627682.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16828614.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala - Axa III ? ?Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale?; Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CLUJ- Sectia de Contencios Administrativ
Adresa postala:  Piata Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264504300, Email:  [email protected], Fax:  0264504313, Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala:  Piata Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264504300, Email:  [email protected], Fax:  0264504313, Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului - Serviciu Juridic
Adresa postala:  str. Principala, nr. 100, Localitatea:  Calatele, Cod postal:  407138, Romania, Tel. 0264352560, Email:  [email protected], Fax:  0264352560
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2010 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer