Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport: drumuri si poduri judetene, drumuri si poduri comunale si drumuri de interes local ce fac legatura cu acestea, in perioada 2009-2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
264.706 RON

Castigatorul Licitatiei: SEARCH CORPORATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71250/03.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64124
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel.0250732901/103, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport: drumuri si poduri judetene, drumuri si poduri comunale si drumuri de interes local ce fac legatura cu acestea, in perioada 2009-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Intravilanul si extravilanul Judetului Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport: drumuri si poduri judetene, drumuri si poduri comunale si drumuri de interes local ce fac legatura cu acestea, in perioada 2009-2013.Scopul contractului il constituie asigurarea unei infrastructuri de transport regionale si locale moderne si durabile, precum si a tuturor celorlalte conditii privind dezvoltarea sistematica a economiei si imbunatatirea calitatii vietii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356400-2 - Servicii de planificare tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
264, 705.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretulofertei
60%
Descriere:
2.
Caracteristici privind nivelul tehnic si calitativ
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S19-027199din29.01.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6582/9086 Denumirea: Elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport: drumuri si poduri jud Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 6/1/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SEARCH CORPORATION S.R.L.
Adresa postala: SECTOR 1, STR. CADEREA BASTILIEI, NR.65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010613, Romania, Tel.0213164018, Email: [email protected], Fax: 0213165271, Adresa internet (URL): www.searchltd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 588235.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 264705.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos - nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios , Coordonare
Adresa postala: Consiliul Judetean Valcea, strada General Praporgescu nr. 1 - T, ,Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250732901, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2009 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer