Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE SI FEZABILITATE SI A FUNDAMENTARII ECONOMICO-FINANCIARE, AFERENTE DIRECTIEI DE DEZVOLTARE A PUNCTULUI DE LUCRU AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA ?AUREL VLAICU - (Fisa de date pentru anunt de participare cu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
205.220 EUR

Castigatorul Licitatiei: LOUIS BERGER SRL
Anunt de atribuire numarul 133228/12.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126444
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Oana Cornila, Tel. +40 0212041408, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212041976, Adresa internet (URL): www.otp-airport.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE SI FEZABILITATE SI A FUNDAMENTARII ECONOMICO-FINANCIARE, AFERENTE DIRECTIEI DE DEZVOLTARE A PUNCTULUI DE LUCRU AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA ?AUREL VLAICU - (Fisa de date pentru anunt de participare cu utilitati)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Punctul de lucru Aeroportul International Bucuresti Baneasa ? Aurel Vlaicu (AIBB - AV), Sos. Bucuresti ? Ploiesti, nr. 40, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate, precum si fundamentarea economico-financiara, aferente directiei de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71311200-3-Servicii de consultanta in domeniul sistemelor de transport (Rev.2)
71311300-4-Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
79400000-8-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
205, 220EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S40-065289din28.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 249/C Denumirea: contract de prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 05.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER SRL
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 3, et.8, ap. 84, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011131, Romania, Tel. +40 213179639, Email: [email protected], Fax: +40 213182121
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 450000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 205220.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 893, 363.7 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bldv. Unirii, nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. ?Aeroporturi Bucuresti? S.A. ? Serviciul Achizitii
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr. 224, judetul Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 0212013534, Fax: +40 0212041976
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer