Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic la obiectivul"modernizare DJ 296A km 0+000-13+700, Stauceni - Rosiori -DN29-DJ296"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
59.950 RON

Castigatorul Licitatiei: COMIR S.A.
Anunt de atribuire numarul 32292/27.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17202
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani
Adresa postala: str. Victoriei nr.2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 6800, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Gheorghian, Tel.0231510792, Email: [email protected], Fax: 0231510792
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic la obiectivul"modernizare DJ 296A km 0+000-13+700, Stauceni - Rosiori -DN29-DJ296"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul DJDP Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic la obiectivul"modernizare DJ 296A km 0+000-13+700, Stauceni - Rosiori -DN29-DJ296"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
59, 950RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2956/13.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22 Denumirea: Elaborarea SF si PT la "modernizare DJ 296A km 0+000-13+700
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMIR S.A.
Adresa postala: str.Primaverii, nr.22, Localitatea: Botosani, Cod postal: 6890, Romania, Tel.0743737308; 0231584009, Email: [email protected], Fax: 0231584009
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 178820.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230216321, Fax: 0230216321
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DJDP Botosani, compartimentul achizitiei publice
Adresa postala: str. Victoriei nr.2, Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710335, Romania, Tel.0231510792, Email: [email protected], Fax: 0231510792
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2007 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer