Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Electropompe


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
334.529 RON

Castigatorul Licitatiei: TRICOMSERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 67752/12.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55138
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel.0214079973, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213166574, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Electropompe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CET Vest, CET Progresu, CET Sud, CET Grozavesti, CET Titan
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Electropompe - detalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122420-0 - Elevatoare de lichide (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
334, 529.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 688 Denumirea: Electropompe (lot 7)
V.1) Data atribuirii contractului 2/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRICOMSERV S.A.
Adresa postala: Strada Tigaretei, nr.46, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520033, Romania, Tel.0267/351002, Email: [email protected], Fax: 0267/351354, Adresa internet (URL): www.tricomserv.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9119.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 1 Denumirea: Electropompe (lot 1, 2)
V.1) Data atribuirii contractului 2/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UPRUC CTR S.A.
Adresa postala: Str. Negoiu, nr.1, Localitatea: Fagaras, Cod postal: 505200, Romania, Tel.0268215411, Email: [email protected], Fax: 0268212497, Adresa internet (URL): www.uprucctr.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 308500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 280305.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 1030 Denumirea: Electropompe (lot 4, 5)
V.1) Data atribuirii contractului 2/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROTEKNIKA S.R.L.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI, NR. 156, SC. D, AP. 102, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010708, Romania, Tel.0212229954, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0212227631, Adresa internet (URL): www.hidroteknika.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31351.14 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 5
Contract nr: 2 Denumirea: Electropompe (lot 6)
V.1) Data atribuirii contractului 2/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VERDER ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sos Viilor nr. 79, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050152, Romania, Tel.0213354592, Email: [email protected], Fax: 0213373392, Adresa internet (URL): www.verder.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13753.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de achizitie se anuleaza pentru lotul 3 in baza art.204 (alin.1) din OG34/2006 coroborat cu art.209 alin 1 lit.d) teza a doua.Propunerile financiare ale firmelor TRICOMSERV si HIDROTEKNIKA, depasesc valoarile estimate de autoritatea contractanta pentru loturile respective. Atribuirea contractului s-a facut in conf. cu art.34 alin (4) din HG 925/2006 si avind in vedere documentele justificative din dosarul achizitiei in limita fondurilor disponibilizate de autoritatea contractanta. Valoarea estimata in conf. cu art.25-32 din OG 34/2006 si sursele de finantare (bugetul disponibil) identificate conf. art.6 lit b din HG 925/2006 sunt notiuni distincte, autoritatea contractanta avind obligatia de a dispune de un buget cel putin egal cu valoarea estimata. Contractul se atribuie la o valoare care reprezinta raspunsul pietei (evident in context concurential) in conditiile in care exista un buget care sa finanteze acest contract. Valoarea estimata are ca scop exclusiv respectarea prevederilor SECTIUNII a 5-a din OG 34/2006 privind regulile de publicitate si alegerea procedurii de achizitie avind in vedere prevederile art.124 din OG 34/2006 modificat de OG 94/2007
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 305, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel.0212751386, Fax: 0212751405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2009 08:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer