Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Electropompe apa potabila si echipamente accesorii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.090.604 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNOTERM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145846/07.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140668
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Lucica Barlescu, Tel. +40 332413257, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Electropompe apa potabila si echipamente accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baza de aprovizionare SC APAVITAL SA, str. Aurel Vlaicu nr.78A
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de electropompe apa potabila si echipamente accesorii pentru obiectivele de investitii apartinand SC APAVITAL SA conform Caietului de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122130-0 - Pompe de apa (Rev.2)
44611600-2-Rezervoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 090, 603.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 120 Denumirea: Electropompe apa potabila si echipamente accesorii
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOTERM S.R.L.
Adresa postala: B-dul CHIMIEI, NR.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700538, Romania, Tel. +40 0232259596, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0232259596
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1101620.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1090603.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A. Inf. suplim. despre licit. electr.a) elem. ofertei care urmeaza sa faca ob. proces. de reofert.: pretul total al ofertei;b) event.limite ale val. pana la care elem.prevaz. la lit. a) pot fi imbunatatite: nu exista limitec) inf. care urmeaza a fi puse la dispozitie of. in proces.repetitiv de reofert.: existenta de preturi noi prezentate in cadrul licit. electr.; nr. partic. la licit.electr.; clasamentd) op.ec. care au depus oferte admisibile, vor fi invitati sa participe la faza de licit. electr.; Invit. se transmite simultan, tuturor of. respectivi. Invit. de particip. si notif. de incep. a licit. electr. vor fi tr. automat de catre sistem, la adresa de posta electr. (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contacte) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: i. In cadrul licit.electr.partic. nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organiz.acestei faze;ii. daca of. nu modifica pretul in cadrulrundei delicit.electr., la stab. clasam. final este luata in consid. oferta depusa de catre acesta anterior desf. acestei faze;iii. Nr. de runde ale licit.electr: 1(una);iv. Licit.electr. va incepe la 2(doua) zile lucrat.dupa transmit. invit.;v. Durata rundei: 1(una) zi lucrat.;B. Alte precizaria) Dupa incheierea rundei de reofert., op. ec. declarat castigator are oblig. sa transmita autorit.contr. in cel mult 2 zile lucrat., form. F11, F11-1, F11-2(in original+una copie) completate cu noile val. rezultate in urma proces. de reofert. electr.: b) Daca dupa licit.electr., doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autorit.contract. va solicita ofert. care au ofertat cel mai mic pret o noua propun.fin., in plic inchis, caz in care, contr.va fi atribuit ofert. a carui noua prop. fin. are pretul cel mai scazut.ATENTIE! Singurul element care se reoferteaza este pretul. Nu se accepta alte modificari fata de propunerea initiala (furnizori, caracteristici tehnice, etc)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic-actionariat al S.C Apavital S.A
Adresa postala: str. Mihai Costachescu nr.6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer