Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELECTROPOMPE SI POMPE APA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
436.388 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNIC-FLASH S.C.S.
Anunt de atribuire numarul 145965/15.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140856
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGIRIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: DUMITRU MOCIOI, ION SCURTU, TITA CRISTINEL, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ELECTROPOMPE SI POMPE APA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile miniere de cariera din cadrul Sucursalei Diviziei Miniere Tg - jiu, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentele vor fi utilizate pentru asigurarea evacuarii apelor, colectate prin lucrarile practice de asecare, gospodarirea si evacuarea apelor pluviale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122430-3 - Pompe centrifuge (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
436, 387.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 664/DM Denumirea: Pompa apa centrifugala cu D400 mm
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNIC-FLASH S.C.S.
Adresa postala: Sos.NICOLINA nr.25, bl.917, tronson 1, parter, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700736, Romania, Tel. 0756959988, Email: [email protected], Fax: 0232241159
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 284183.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 216460.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 663/DM Denumirea: Pompe apa centrifugale monoetajate tip NDS
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO TEHNIC S.R.L.
Adresa postala: Cluj Napoca, b-dul. Aurel Vlaicu, nr. 38/32, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400581, Romania, Tel. 0744/703314, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264/418853
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104474.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 661/DM Denumirea: Pompe apa submersibile si electropompa apa centrifugala monoetajata
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPONENTIAL S.R.L.
Adresa postala: Str.Mihail Sadoveanu, Nr.2B, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210189, Romania, Tel. 0253237755, Email: [email protected], Fax: 0253237755, Adresa internet (URL): www.exponential.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 123430.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 115927.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte amendamente asupra proiectului de contract pana la data limita de deschidere a ofertelor sau in oferta depusa.In cazul in care nu sunt formulate inainte de data limita de deschidere a ofertelor sau atasate in oferta depusa , aut.contract.considera ca ofertantul accepta proiectul de contract prezentat in documentatia de atribuire. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupraclauz. contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc. existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia incare clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca oferteleau fost depuse pana la data si ora limita de depunere mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare; - Daca a fost constituita GP. - Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.- Lista documentelor depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.In temeiul art.69.2, alin.2 din OUG34/2006, modificata prin OUG77/2012, operatorii participanti vor completa o declaratie cu privire la datele deidentificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform Formularului nr.5.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.15, Localitatea: TG - JIU, Cod postal: 201232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer