Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ELEMENTE DE SISTEM PREIZOLAT PENTRU MODERNIZAREA PT 16 TATARASI cu scopul MODERNIIZARII PT 17 TATARASI transa I , RAMURA I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
184.000 RON

Castigatorul Licitatiei: THIC IZOLATII TERMICE S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 98611/30.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI SA
Adresa postala:  CALEA CHISINAULUI NR. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700265, Romania, Punct(e) de contact:  JANINA MIRON, Tel. 0232 237990-1106, 0232 237990 - 1110, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0232 237992, Adresa internet (URL):  www.cet-iasi.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ELEMENTE DE SISTEM PREIZOLAT PENTRU MODERNIZAREA PT 16 TATARASIcu scopul MODERNIIZARII PT 17 TATARASItransa I , RAMURA I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. CET IASI S.A. FRANCO DEPOZIT
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZAREA DE ELEMENTE DE SISTEM PREIZOLAT PENTRU MODERNIZAREA PT 16 TATARASI cu scopul MODERNIZARII PT 17 TATARASI, transa I , RAMURA I
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44160000-9 - Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
184, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25431/15.12.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1845/20.12.2010 Denumirea: ELEM.SISTEM PREIZ.PT. MODERNIZ.PT 16 TATARASI CU SCOPUL MODERNIZ. PT 17 TATARASI, transa I - RAMURA
V.1) Data atribuirii contractului 12/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
THIC IZOLATII TERMICE S.R.L.
Adresa postala:  Str.Morilor, Nr.18, Localitatea:  Pascani, Cod postal:  705200, Romania, Tel. 0232765270, Email:  [email protected], Fax:  0232761310, Adresa internet (URL):  www.thic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 184000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 184000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): HG 1661/2008 pentru aprobare Program National pentru Cresterea Eficientei Energetice si Utilizarea Surselor Regenerabile de Energie in Sectorul Public in 2009-2010. Ordinul Ministerului Economiei, Comertului si mediului de afaceri nr.1923/20.10.2010 de aprobare a finantarii pentru S.C. CET IASI S.A.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  str. Anastasie Panu, nr.25 bis, ,Localitatea:  IASI, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/260600, Email:  [email protected], Fax:  0232/217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CENTRUL DE MEDIERE SI ARBITRAJ
Adresa postala:  Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr.2, bl. B2, TRONSON 1, ,Localitatea:  IASI, Cod postal:  700030, Romania, Tel. 0232/212286, Fax:  0232/212286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CET IASI S.A. - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Calea Chisinaului, nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700265, Romania, Tel. 0232/237990, Email:  [email protected], Fax:  0232/237992
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2010 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer