Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elemente filtrante pentru filtrele aferente circuitelor de ulei ungere, ulei hidraulic si gaz metan- Centrala cu Ciclu Combinat, Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.146 RON

Castigatorul Licitatiei: PRO TEHNIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143964/16.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139254
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elemente filtrante pentru filtrele aferente circuitelor de ulei ungere, ulei hidraulic si gaz metan- Centrala cu Ciclu Combinat, Centrala Termoelectrica BucurestiVest
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CET VEST, B-dul Timisoara nr.106, Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elemente filtrante pentru filtrele aferente circuitelor de ulei ungere, ulei hidraulic si gaz metan- Centrala cu Ciclu Combinat, Centrala Termoelectrica BucurestiVest - detalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124000-4 - Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 146RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 426 Denumirea: Elemente filtrante pentru filtrele aferente circuitelor de ulei ungere, ulei hidraulic si gaz metan
V.1) Data atribuirii contractului 13.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO TEHNIC S.R.L.
Adresa postala: Cluj Napoca, b-dul. Aurel Vlaicu, nr. 38/32, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400581, Romania, Tel. 0744/703314, Email: p[email protected];[email protected], Fax: 0264/418853
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4, 5, 7
Contract nr: 427 Denumirea: Elemente filtrante pentru filtrele aferente circuitelor de ulei ungere, ulei hidraulic si gaz metan
V.1) Data atribuirii contractului 13.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MESSYSTECH S.R.L.
Adresa postala: Str. Riul Doamnei, nr 8A, Bl. TS2, Ap.12 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061765, Romania, Tel. +40 214441435, Email: [email protected], Fax: +40 217786323, Adresa internet (URL): www.messystech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7280.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2496.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 428 Denumirea: Elemente filtrante pentru filtrele aferente circuitelor de ulei ungere, ulei hidraulic si gaz metan
V.1) Data atribuirii contractului 13.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROVITAL S.R.L
Adresa postala: strada Nicolae Balcescu nr.156, bl.33, scA, ap.10, et.2, Localitatea: Bals, Cod postal: 235100, Romania, Tel. 0249450581;0747.458.501, Email: [email protected], Fax: 0249450581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala: Bdul Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDICELCEN
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. +40 212751384, Fax: +40 212751405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2013 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer