Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eliberare amplasament si deviere retea 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
221.526 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Electroconstructia Elco S.A
Anunt de atribuire numarul 141996/11.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135549
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU, Tel. +40 253213910, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Eliberare amplasament si deviere retea 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: LEA 20kV 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara, intre stalpii nr. 38 si nr. 59, jud. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va executa proiectarea si executarea lucrarilor de Devierea LEA de 20kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara, intre stalpii nr. 38 si nr. 59, inclusiv, jud. Valcea, in conformitate cu varianta avizata de catre CTE al SC CEZ Distributie SA (varianta II), din studiul de solutii intocmit de catre SC Servicii Energetice Oltenia SAValoarea estimata totala a contractului este de: 277.200, 00 lei din care cheltuieli cu diverse si neprevazute: 12.750, 00 lei.Oferta va cuprinde in mod obligatoriu (potrivit art. 29 alin.(21) din O.U.G. nr.34/2006, astfel cum a fost completata si modificata prin O.U.G. nr.77/2012) si cuantumul aferent cheltuielilor cu diverse si neprevazute (asa cum este specificat in anexa la formularul de oferta), in suma fixa, si anume: 12.750, 00 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
221, 526RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2738 Denumirea: Eliberare amplasament si deviere retea 20 kV DC Berbesti ? Panga 3 si Berbesti ? Cornisoara
V.1) Data atribuirii contractului 29.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Electroconstructia Elco S.A
Adresa postala: str. 23 August, nr. 8, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 215200, Romania, Tel. 0253.22.81.34, Email: [email protected], Fax: 0253.22.81.55
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 221526.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Numarul si data contractului, care s-au completat in prezentul anunt de atribuire, sunt de fapt nr. de inregistrare si data Raportului de Atribuire aprobat de conducatorul autoritatii contractante, respectiv 2738/29.03.2013. Contractul de executie de lucrari urmeaza sa se incheie intre operatorul economic declarat castigator (S.C. Electroconstructia Elco S.A.) si S.C. CEZ Distributie S.A. (care este proprietarul retelei electrice) incepand cu data de 11.04.2013 (pana la aceasta data se puteau depune contestatii, conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer