Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eliminare pierderi SF 6 la intrerupatoarele ABB tip LTB (6 poli) din statiile de transformare Veresti si Combinat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
110.409 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SMART SA Bucuresti, prin Sucursala de mentenanta Bacau cu sediul in localitatea Bacau
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 135112/29.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 0232405619, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Eliminare pierderi SF 6 la intrerupatoarele ABB tip LTB (6 poli) din statiile de transformare Veresti si Combinat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: jud Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Eliminare pierderi SF 6 la intrerupatoarele ABB tip LTB (6 poli) din statiile de transformare Veresti si Combinat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
110, 409.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004551 Denumirea: Eliminare pierderi SF 6 la intrerupatoarele ABB tip LTB (6 poli) din statiile de transformare Verest
V.1) Data atribuirii contractului 12.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SMART SA Bucuresti, prin Sucursala de mentenanta Bacau cu sediul in localitatea Bacau
Adresa postala: S.C. SMART SA Bucuresti, prin Sucursala de mentenanta Bacau cu sediul in localitatea Bacau, str. Oituz, nr. 41, judet Bacau, telefon/fax 0234/586812, inregistrata la ORC cu J04/736/16.11.2001, C.U.I. R 14296632, cod unic de inregistrare SMART SA Bacau RO 14232728, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. 0234/586812
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110409.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-a abordat negocierea fara publicare conform art 252 lot b) din OUG34/2006, motivatii: Serviciile de reparatie solicitate pot fi prestate doar de SMART SA Bacau, motivatiile fiind urmatoarele: - a prezentat singura oferta conforma la achizitia de mentenanta a intrerupatoarelor ABB de tip LTB cu 6 poli din statiile Veresti si Combinat, incheindu-se un contract de prestari servicii nr 4600004488 cu furnizorul mentionat;
- in urma mentenantei a celor doua intrerupatoare (in baza contratului nr 4600004488 incheiat cu SMARTA SA), a rezultat necesitatea achizitiei serviciului de ?Eliminare pierderi de hexafluorura de sulf SF6?.Totodata, prin referatul de solicitare achizitie nr 22847/11.10.2012, aprobat de catre Conducerea EON Moldova Distributie SA se precizeaza urmatoarele: - avand in vedere pierderile de hexafluorura de sulf(SF6) , se fac completari dese cu SF 6, rezervele fiind aproape finalizate, iar achizitionarea de butelii SF6 implica costuri ridicate;
- pierderea de hexafluorura de sulf(SF6) duce la indisponibilitatea intrerupatoarelor, fapt ce conduce la intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, rezultand o deficienta majora fata de respectarea indicilor de performanta din Standardul de performanta al Operatorilor de distributie aprobat de ANRE;
- SC SMART SA a fost singurul operator economic care a raspuns solicitarii serviciului de mentenanta preventiva a intrerupatoarelor de tip LTB si detine capacitatea tehnica si organizatorica de a a asigura aceste lucrari de eliminare a pierderilor de hexafluorura (SF6) in cel mai scurt timp posibil.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Anastasie Panu 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic E.ON Moldova Distributie SA
Adresa postala: Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2013 16:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer