Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Energie electrica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
54.844.748 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANSENERGO COM SA
Anunt de atribuire numarul 109261/01.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 100972
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  RO-700495, Romania, Punct(e) de contact:  Ovidiu Azoicai, Tel. 0332-413149, Email:  [email protected], Fax:  0332-413230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locurile de consum specificate in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare energie electrica pentru punctele de consum ale S.C. APAVITAL S.A. Iasi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
54, 844, 747RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
34/ 08.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S201-307076din12.10.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 145 Denumirea: Acord cadru furnizare energie electrica
V.1) Data atribuirii contractului 12/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANSENERGO COM SA
Adresa postala:  Calea 13 Septembrie, Nr. 90, Et.2, Cam. 2.01, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050726, Romania, Tel. 0214034202, Email:  [email protected], Fax:  0214034945, Adresa internet (URL):  www. transenergo.ro
TINMAR - IND S.A.
Adresa postala:  Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, tronson6, et.5, camera11, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014281, Romania, Tel. 0213180772, Email:  [email protected], Fax:  0213180771, Adresa internet (URL):  www.tinmar.ro
E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A.
Adresa postala:  str. Stefan Cel Mare, nr. 22, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600359, Romania, Tel. 0365403525, Email:  [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54844747.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se afla atasata la prezentul anunt.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi - Sectia Comercial
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25., Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. +40(0232).260.600, Email:  [email protected], Fax:  +40(0232).217.808, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Email:  [email protected], Fax:  -, Adresa internet (URL):  -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala:  S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700495, Romania, Tel. +40(0332). 413.129, Email:  [email protected], Fax:  +40(0332). 413.257, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2011 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer