Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - eRomania 2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.981.956 RON

Castigatorul Licitatiei: SC OMNILOGIC SRL
Anunt de atribuire numarul 87769/14.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91131
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
Adresa postala:  Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5 , Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050706, Romania, Punct(e) de contact:  Florin Lamurean, Tel. 4001381, Email:  [email protected], Fax:  3114136, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
eRomania 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul MCSI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltarea unui portal cu informatii despre toate localitatile din Romania
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50324100-3 - Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)
50312310-1-Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)
72212200-1-Servicii de dezvoltare de software pentru retele, internet si intranet (Rev.2)
72212331-8-Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor (Rev.2)
72212517-6-Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 981, 957.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
OFERTA FINANCIARA
51%
Descriere:
2.
Garantia si asistenta tehnica sistemului solutia software
5%
Descriere:
3.
Suport aplicatii software
15%
Descriere:
4.
Interoperabilitatea si flexibilitatea solutiei propuse
10%
Descriere:
5.
Metodologia de organizare a proiectului
4%
Descriere:
6.
Scalabilitatea solutiei propuse
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S187-269491din29.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 105/23.06.2010 Denumirea: Contract de prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 6/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OMNILOGIC SRL
Adresa postala:  Str. I. Gh. Duca nr. 36, Otopeni, Localitatea:  Jud. Ilfov, Cod postal:  075100, Romania, Tel. +40 213 033 100, Email:  [email protected], Fax:  +40 213 033 152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41981957.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Sursa de finantare a contractului ce urmeaza sa fie atribuit: 10 000 000 euro + TVA din credite de angajament2010 4 milioane euro +tva2011 3 milioane euro +tva2012 3 milioane euro +tva
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213195181, Fax:  0213195176
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Institutiei
Adresa postala:  Bd Libertatii nr 14, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050706, Romania, Tel. 0213114119, Email:  [email protected], Fax:  0213114119, Adresa internet (URL):  www.mcsi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2010 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer