Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Evaluarea ex ante a programului de dezvoltare rurala aferent perioadei 2014-2020


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
597.189 RON

Castigatorul Licitatiei: ACZ Consulting SRL
Anunt de atribuire numarul 142704/08.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143307
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: B-dul Carol I nr. 2-4, Tel. +40 213072472, In atentia: Roxana Spataru, Email: [email protected], Fax: +40 213078606, Adresa internet (URL): www.madr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Evaluarea ex ante a programului de dezvoltare rurala aferent perioadei 2014-2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unei evaluari ex ante a Programului de Dezvoltare Rurala al Romaniei pentru perioada 2014-2020, inclusiv SEA, in vedereaimbunatatirii calita?ii Programului de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care urmeaza a fi negociat cu Comisia Europeana
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
79311200-9-Servicii de realizare de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
597, 188.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/1/S/13/00/19/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S060-100972din26.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 67769 Denumirea: Evaluarea ex ante a programului de dezvoltare rurala aferent perioadei 2014-202013.12.201
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACZ Consulting SRL
Adresa postala: str. Putnei, nr. 33A, et. 3, ap.7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200514, Romania, Tel. 0752240550, Email: [email protected], Fax: 0351463869, Adresa internet (URL): www.aczconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 597188.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat din fondurile masurii Asistenta Tehnica (511) din cadrul PNDR.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia Generala de Dezvoltare Rurala ? AM PNDR, Serviciul Asistenta Tehnica si Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Carol I nr 2-4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel. +40 213072472, Email: [email protected], Fax: +40 213072442, Adresa internet (URL): www.madr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer