Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Evaluarea starii desiguranta pentru barajul Vadeni si Tg Jiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GEOCONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 104642/30.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala:  SH Targu Jiu, str. Prel.V.Alecsandri nr.1, Localitatea:  Tg.Jiu, Cod postal:  210185, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Contracte, Tel. 0253207269, In atentia:  Patruti Corina, Email:  [email protected], Fax:  0253218670
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Evaluarea starii desiguranta pentru barajul Vadeni si Tg Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: atelierul specializat al prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Evaluarea starii desiguranta pentru barajul Vadeni si Tg Jiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: Evaluarea starii desiguranta pentru barajul Vadeni si Tg Jiu
V.1) Data atribuirii contractului 3/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEOCONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  strada. REPUBLICII, bl. 20, sc. 1 et. 3 ap. 5, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210153, Romania, Tel. 0253/223904, Email:  [email protected], Fax:  0253/223905
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GORJ- SECTA COMERCIALA
Adresa postala:  STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 34, Localitatea:  TG.JIU, Cod postal:  210135, Romania, Tel. 0253218661, Fax:  0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC DIN CADRUL SH TG.JIU
Adresa postala:  STR. PREL.V. ALECSANDRI NR1, Localitatea:  TG.JIU, Cod postal:  210185, Romania, Tel. 0253207201, Fax:  0253218670
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2011 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer