Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Execu'ie lucrari suplimentare?Sistem de canalizare si statie de epurare Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu-comuna Runcu, judetul Gorj?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
246.779 RON

Castigatorul Licitatiei: ROVIMCON COMPANY S.A.
Anunt de atribuire numarul 104163/23.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala:  STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210165, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Stricescu, Tel. 0253214006, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0253212023, Adresa internet (URL):  www.cjgorj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Execu'ie lucrari suplimentare?Sistem de canalizare si statie de epurare Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu-comuna Runcu, judetul Gorj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, sat Dobrita, comuna Runcu, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unor lucrarisuplimentare ?Sistem de canalizare si statie de epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, sat Dobrita, comuna Runcu, judetul Gorj , care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
246, 779.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 659 Denumirea: Lucrari suplim ?Sist.de canaliz. si statie de epurare la Sp. de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu
V.1) Data atribuirii contractului 1/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROVIMCON COMPANY S.A.
Adresa postala:  STR. 23 AUGUST, NR.107, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210238, Romania, Tel. 0253/224646, Email:  [email protected], Fax:  0253/224646
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 246779.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European,
VI.2) Alte informatii
Contractul care face obiectul prezentului anunt, are ca obiect executarea unor lucrari suplimentare la contractulul initial atribuit in baza Anuntului de participare care a fost publicat in data de 08.06.2010 sub nr.101600 si anuntul de atribuire care a fost publicat in data de 27.09.2010 sub nr.91961
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala:  str. Tudor Vladimirescu nr. 34, Targu Jiu, jud. Gorj, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210132, Romania, Tel. 0253-218661, Fax:  0253-218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridicadin cadrul Consiliului Judetean Gorj
Adresa postala:  Targu Jiu, nr 2-4, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210165, Romania, Tel. 0253-214006, Fax:  0253-212023
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2011 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer