Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executare put forat hidraulic pentru alimentarea cu apa a Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
266.741 RON

Castigatorul Licitatiei: ACVAFOR PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146288/06.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141536
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE
Adresa postala: STR.AVIATIEI NR.1, Localitatea: Rosiori de Vede, Cod postal: 145100, Romania, Punct(e) de contact: Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, Tel. +40 247406085, In atentia: Toma Crisitiana, Email: [email protected], Fax: +40 247406095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SANATATE
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executare put forat hidraulic pentru alimentarea cu apa a Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Rosiorii de Vede, str. Aviatiei nr. 1
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde totalitatea lucrarilor pentru realizarea forajului la 90 m adancime(executie forare put hidraulic, cabina put cu imprejmuire, instalatii hidraulice, instalatii electrice, conducta de alimentare cu apa la statia de pompe existenta si rezervor, sistem filtare apa si dozare hipoclorit)Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, asa cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general.Valoare totala estimata, fara TVA este de 411.410 lei.Cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% reprezentand suma de 32.960 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262220-9 - Forare de puturi de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
266, 740.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 570 Denumirea: Executare put forat hidraulic pentru alimentarea cu apa a Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii d
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACVAFOR PROIECT S.R.L.
Adresa postala: STR. GH. DOJA, NR. 4, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110253, Romania, Tel. +40 248211384, Email: [email protected], Fax: +40 248211384
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 266740.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 26
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti depun oferte financiare cu pretul cel mai scazut la egalitate, atunci autoritatea contractanta va solicita o reofertare de pret in plic inchis, numai pentru ofertantii in cauza. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Ofertantului se recomanda sa viziteze si sa inspecteze locul viitorului santier de lucrari si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele reale din teren.Operatorii economici vor anunta Autoritatea Contractanta data efectuarii vizitei cu 24 ore inainte.Autoritatea contractanta va intocmi un Proces Verbal de Vizitare a Amplasamentului in care se va consemna numele operatorilor economici a reprezentantilor prezenti si solicitarile de clarificari la problemele identificate in amplasament cu ocazia vizitei.Procesul Verbal va fi inregistrat la sediul Autoritatii contractante si va fi inmanat cate un exemplar fiecarui reprezentant prezent.In masura in care un ofertant inainteaza o contestatie, iar C.N.S.C. respinge contestatia ca nefondata sau contestatorul a renuntat la contestatie, in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine contestatorului suma calculata conf prev. art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modif.si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul de Pneumoftiziologie
Adresa postala: str. Aviatiei nr. 1, Localitatea: Rosiorii de Vede, Cod postal: 145100, Romania, Tel. +40 0247406085, Email: [email protected], Fax: +40 0247406095
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 14:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer