Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt BUCURESTI-UO NORD, SUD, EST, VEST, GIURGIU, ILFOV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.547.700 RON

Castigatorul Licitatiei: REPCONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132896/19.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126680
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA ACHZITII SI SERVICII, Tel. +40 212065073, In atentia: CAMELIA NAGHI, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt BUCURESTI-UO NORD, SUD, EST, VEST, GIURGIU, ILFOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: BUCURESTI
GIURGIU
ILFOV
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor exec lucr in urmat categ de instal, pt fiecare lot in parte: Linii el aeriene de mt/jt, PT .Linii el subt de mt/jt , cabine sec in anvelopa, lucrari de constr, edilit, .Brans aeriene/subterane.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 547, 699.35RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA 7
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S26-042516din08.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 130 Denumirea: Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt BUCURE
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPCONS S.R.L.
Adresa postala: STR LANII NR 36, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550019, Romania, Tel. 0269218138, Email: [email protected], Fax: 0269218138, Adresa internet (URL): www.iluminat.com
Electroconstructia ELCO Bucuresti S.A.
Adresa postala: Str. G-ral Candiano Popescu nr. 3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. +4.021.336.1325, Email: [email protected], Fax: +4.021.336.2577
CONELECTRO SERVICE S.R.L.
Adresa postala: DRUMUL LA ROSU, NR. 15, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060604, Romania, Tel. 0213166238, Email: [email protected], Fax: 0213166238
Simco International Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Covasna, nr.10, bl. E15, sc 1, et 1, ap 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041678, Romania, Tel. 031-4054684, Email: [email protected], Fax: 031-4054684
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3899602.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 132 Denumirea: Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt BUCURE
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Simco International Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Covasna, nr.10, bl. E15, sc 1, et 1, ap 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041678, Romania, Tel. 031-4054684, Email: [email protected], Fax: 031-4054684
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
Electroconstructia ELCO GIURGIU S.A.
Adresa postala: Str. 23 August, nr. 15, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080432, Romania, Tel. 0246-214915, Email: [email protected], Fax: 0246-214695, Adresa internet (URL): http: //www.elco-giurgiu.ro
TIAB S.A.
Adresa postala: str. Pictor Arthur Verona, nr.17, sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010312, Romania, Tel. 0213021230, Email: [email protected], Fax: 0213021231, Adresa internet (URL): www.tiab.ro
ELMAROM GRUP SRL
Adresa postala: CALEA RAHOVEI 196, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021.336.75.43, Email: [email protected], Fax: 021.33675.43
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3899820.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 133 Denumirea: ? Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt BUCU
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 20
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
ELMAROM GRUP SRL
Adresa postala: CALEA RAHOVEI 196, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021.336.75.43, Email: [email protected], Fax: 021.33675.43
DOMAREX 94 S.R.L.
Adresa postala: COMUNA CUZA VODA, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910003, Romania, Tel. 0242316141, Email: [email protected], Fax: 0242316141
ACCEPT S.R.L.
Adresa postala: Str. Lebedei, Nr. 14, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011152, Romania, Tel. 021/3185561;021/3185563, Email: [email protected], Fax: 021/3185561;021/3185563, Adresa internet (URL): www.accept-electric.ro
GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.CAINENI, NR.20, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0100, Romania, Tel. 021/2225059, Email: [email protected], Fax: 021/2225059, Adresa internet (URL): www.gep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3719950.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 134 Denumirea: ? Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt BUCU
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 18
Numarul de oferte admisibile 17
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroconstructia ELCO Bucuresti S.A.
Adresa postala: Str. G-ral Candiano Popescu nr. 3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. +4.021.336.1325, Email: [email protected], Fax: +4.021.336.2577
CONELECTRO SERVICE S.R.L.
Adresa postala: DRUMUL LA ROSU, NR. 15, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060604, Romania, Tel. 0213166238, Email: [email protected], Fax: 0213166238
ELMAROM GRUP SRL
Adresa postala: CALEA RAHOVEI 196, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021.336.75.43, Email: [email protected], Fax: 021.33675.43
BEST ELECTRO INSTAL 2005 S.R.L.
Adresa postala: B-dul Petrochimistilor, Bl. B, sc. A, et. 1, ap.7, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110158, Romania, Tel. 0348/439466, Email: [email protected], Fax: 0348/439466
VERTA TEL S.R.L.
Adresa postala: Bd.Ctin Brancoveanu, Nr.15, Bl. B17, Sc.1, Parter, Ap.3, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041434, Romania, Tel. 021405.60.56;0214511624, Email: [email protected], Fax: 021/450.59.58, Adresa internet (URL): www.vertatel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3199534.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 135 Denumirea: ? Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt GIUR
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electroconstructia ELCO Bucuresti S.A.
Adresa postala: Str. G-ral Candiano Popescu nr. 3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. +4.021.336.1325, Email: [email protected], Fax: +4.021.336.2577
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
DOMAREX 94 S.R.L.
Adresa postala: COMUNA CUZA VODA, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910003, Romania, Tel. 0242316141, Email: [email protected], Fax: 0242316141
ELCOMPET S.R.L.
Adresa postala: Str. Avram Iancu, nr. 1, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332025, Romania, Tel. 0254548068, Email: [email protected], Fax: 0254540510, Adresa internet (URL): www.elcompet.ro
BEST ELECTRO INSTAL 2005 S.R.L.
Adresa postala: B-dul Petrochimistilor, Bl. B, sc. A, et. 1, ap.7, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110158, Romania, Tel. 0348/439466, Email: [email protected], Fax: 0348/439466
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3528831.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 136 Denumirea: Executare si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt/jt ILFOV
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 21
Numarul de oferte admisibile 21
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPCONS S.R.L.
Adresa postala: STR LANII NR 36, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550019, Romania, Tel. 0269218138, Email: [email protected], Fax: 0269218138, Adresa internet (URL): www.iluminat.com
Electroconstructia ELCO Bucuresti S.A.
Adresa postala: Str. G-ral Candiano Popescu nr. 3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. +4.021.336.1325, Email: [email protected], Fax: +4.021.336.2577
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065533, Email: [email protected], Fax: +40 212065004, Adresa internet (URL): www.electricasem.ro
BEST ELECTRO INSTAL 2005 S.R.L.
Adresa postala: B-dul Petrochimistilor, Bl. B, sc. A, et. 1, ap.7, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110158, Romania, Tel. 0348/439466, Email: [email protected], Fax: 0348/439466
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str.Closca, Nr.16-18, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920044, Romania, Tel. +40 243216970, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 243212680
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3299959.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Doc de Atrib este publicata integral in SEAP, anexata prez anunt de participare, la Documentatii si Clarificari.Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere;Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabil a ofertei.Raspunsurile la eventualele clarificari la doc de atribuire, solicit de operat econ la e-mail: [email protected], se vor atasa prezentului anunt de particip la sect: ?Documente si clarificari?.Daca in urma deschiderii ofertelor, pe primul loc se afla 2 sau mai multi ofertanti cu aceeasi val a prop financiare, aut contract va solicita ofert respectivi o noua oferta financ in plic inchis.In acest caz contr va fi atribuit ofert a carui noua oferta financ are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-DIRECTIA JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: bd. Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212065045, Fax: +40 372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2012 12:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer