Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.094.580 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA lider al asocierii dintre SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA, SC IASICON SA,SC DRUM CONSTRUCT SRL, SC IANUS SRL si SC ELENMARC IMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 141790/30.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139593
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Bistrita
Adresa postala: p-ta Centrala nr. 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Punct(e) de contact: Bistrita, Piata Centrala nr.1, Tel. +40 2632373237/+40 263223923, In atentia: Filipoi Leontin, Email: [email protected], Fax: +40 263237323/+40 263224706, Adresa internet (URL): http: //www.primariabistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Bistrita
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea de lucrari aferente proiectului ? REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 ? presupune amenajarea / dezvoltarea a trei axe care au o importanta majora in dezvoltarea zonei istorice a municipiului Bistrita.Cele trei axe sunt: - AXA COROANEI ( axa 1 )- AXA ARTELOR ( axa 2 )- AXA BRESLELOR ( axa 3 )Principalele lucrari propuse, pe axele turistice 1, 2, 3, care fac obiectul contractului de lucrari sunt: 1. Desfacerea imbracamintei existente pe traseele celor trei axe si montare pavaj din piatra cubica cu rigole de colectare ape;2. Inlocuire capace canalizare cu capace noi ce vor contine emblema orasului medieval;3. Construire ziduri de caramida si piatra naturala acoperite cu tigla solzi;4. Reabilitarea iluminatului public existent prin crearea unui nou iluminat ambiental;5. Punerea in valoare a gangurilor boltite lasand zidaria pe alocuri aparenta si cu iluminat din pavaj;6. Insertii in pavaj si ziduri nou propuse a unor elemente de stilistica plastica din piatra cioplita sau bronz;7. Integrarea elementele de mobilier urban impreuna cu obiecte sculpturale si fantani arteziene/ambientale;8. Mobilarea spatiului public cu banci, cosuri de gunoi, jardiniere, rastel pentru biciclete, stalpi cu steaguri bresle, flori, stalpi cu indicator strazi si cismele;9. Relocarea instalatiilor de alimentare cu apa;10. Relocarea retelelor de canalizare menajera si apa pluviala;11. Relocarea retelelor electrice aeriene in subteran;12. Pentru retelele de telefonie se prevad trasee subterane cu camine de tragere si distributie realizate cu cabluri telefonice cu un numar corespunzator de perechi, protejate in tuburi de protectie gofrate;13. Retelele stradale de gaze se vor montaingropat in sol iar firidele si contoarele de gaz se vor monta ingropat in grosimea peretilor in nise special realizate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45233293-9-Instalare de mobilier stradal (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 094, 580.79RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S029-045034din09.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 54/L/65684 Denumirea: Exec. lucr.? REGENERAREAURBANAACENTRULUIISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3
V.1) Data atribuirii contractului 13.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA lider al asocierii dintre SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA, SC IASICON SA, SC DRUM CONSTRUCT SRL, SC IANUS SRL si SC ELENMARC IMPEX SRL
Adresa postala: str.Al.Vaida Voievod nr.2 SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA lider al asocierii dintre SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA, SC IASICON SA, SC DRUM CONSTRUCT SRL, SC IANUS SRL si SC ELENMARC IMPEX SRL avind ca subcontractant SC PROINSTAL 302G SRL Bistrita, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400592, Romania, Tel. +40 264419313, Fax: +40 264419296
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33750362.93 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18094580.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 481316.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant: SC PROINSTAL 302G SRL Bistrita- Executie lucrari de Instalatii alimentare cu apa si instalatii de canalizare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin ProgramulOperational Regional, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1 ??Planuri integrate de dezvoltare urbana?
VI.2) Alte informatii
Cand ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, care se va descarca gratuit de la adresa : www.digisign.ro/servicii/digisigner.In conformitate cu legislatia in vigoare ( OUG nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operatiunile de incasari si plati intre institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentrucontractant sa aiba deschis un astfel de cont la trezoreria in a carei raza teritoriala are sediul.Toate ofertele, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana. Corespondenta dintre ofertant si Autoritatea contractanta se va face in limba romana. Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa.Sumele estimate pe fiecare capitol/subcapitol din Devizul general, sunt urmatoarele: 54.301, 64 lei : capitolul 1 - Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului3.459.081, 13 lei : capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului26.934.314, 96 lei : capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, din care: 24.815.859, 26 lei : constructii si instalatii2.118.455, 70 lei : dotari echipamente si montajul acestora568.244, 41 lei : subcapitolul 5.1.1 ? Organizare de santier - constructii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia administratie publica, juridic din cadrul Primariei Municipiului Bistrita
Adresa postala: Piata Centrala nr.6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Tel. +40 263223923, Fax: +40 0263231046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer