Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea lucrarilor de spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene Bacau, Botosani, Iasi,Piatra Neamt, Suceava, Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.953.274 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Anunt de atribuire numarul 144942/04.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142451
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Iuliana Turcanu, Tel. +40 0232405619, In atentia: Iuliana Turcanu, Email: iuliana.turc[email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea lucrarilorde spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii aferente investitiilor si remedierii defectelorla liniile electrice subterane si aeriene Bacau, Botosani, Iasi, Piatra Neamt, Suceava, Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: jud Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii aferente lucrarilor de investitii la liniile electrice subterane si aeriene pe loturile Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.LOT 1 Bacau - valoarea estimata a celui mai mai mic contract subsecvent =142904.14 lei fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 571617 lei fara TVALOT 2 Botosani - valoarea estimata a celui mai mai mic contract subsecvent =71704.34 lei fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 286817 lei fara TVALOT 3 Iasi - valoarea estimata a celui mai mai mic contract subsecvent =260936.10 lei fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 1043744 lei fara TVALOT 4 Piatra Neamt- valoarea estimata a celui mai mai mic contract subsecvent =65554.26 lei fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 262217 lei fara TVALOT 5 Suceava - valoarea estimata a celui mai mai mic contract subsecvent =77934.89 lei fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 311740 lei fara TVALOT 6 Vaslui- valoarea estimata a celui mai mai mic contract subsecvent =125125.49 lei fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 500502 lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112100-6 - Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)
45112200-7-Lucrari de decopertare a solului (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
45311000-0-Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 953, 274RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 221164 Denumirea: Executarea lucrarilorde spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIAELCO S.A.
Adresa postala: Bulevard Vasile Parvan, Nr.29, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600233, Romania, Tel. +40 0721294630/+40 0234523400, Email: [email protected], Fax: +40 0234523400, Adresa internet (URL): www.elcobacau.ro
MAILAT DISTRIBUTIE SRL
Adresa postala: ONESTI , BD. OITUZ 11A/16, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601039, Romania, Tel. +40 234313007, Email: [email protected], Fax: +40 234313007
SOFIN INVEST S.R.L.
Adresa postala: STR.BRADULUI, NR.50, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600204, Romania, Tel. 0234578555, Email: [email protected], Fax: 0234578555
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1143233.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1143233.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 221166 Denumirea: Executarea lucrarilorde spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELPRO S.R.L.
Adresa postala: STRADA RAZBOIENI, NR.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710346, Romania, Tel. 0231/535240, Email: [email protected], Fax: 0231/535240
ELECTRO COMP S.R.L.
Adresa postala: b-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. 0232236278, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232266623, Adresa internet (URL): www.electrocomp.ro
S.C. LUHAN S.R.L.
Adresa postala: STR. SAMOIL ISOEPSCU, NR. 18, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720036, Romania, Tel. 0740147777, Email: [email protected], Fax: 0230522018
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 573635.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 573635.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 221168 Denumirea: Executarea lucrarilorde spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO COMP S.R.L.
Adresa postala: b-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. 0232236278, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232266623, Adresa internet (URL): www.electrocomp.ro
LINCAS S.R.L.
Adresa postala: Str. VATRA, nr. 84, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0232765010, Email: [email protected], Fax: 0232765010
GIGA INSTAL S.R.L.
Adresa postala: IASI, STR. Calea Chisinaului, nr.17, Parter, Camera 15, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700173, Romania, Tel. +40 332110952, Email: [email protected], Fax: +40 332110952
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2087489.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2087489.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 221170 Denumirea: Executarea lucrarilorde spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii P.Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO COMP S.R.L.
Adresa postala: b-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. 0232236278, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232266623, Adresa internet (URL): www.electrocomp.ro
S.C. LUHAN S.R.L.
Adresa postala: STR. SAMOIL ISOEPSCU, NR. 18, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720036, Romania, Tel. 0740147777, Email: [email protected], Fax: 0230522018
PENTA S.R.L.
Adresa postala: Bd.Dacia, nr.18, bl.A3, sc A, ap.4, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610108, Romania, Tel. 0233/223304, Email: [email protected], Fax: 0233/223304
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 524434.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 524434.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 221172 Denumirea: Executarea lucrarilorde spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO COMP S.R.L.
Adresa postala: b-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. 0232236278, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232266623, Adresa internet (URL): www.electrocomp.ro
S.C. LUHAN S.R.L.
Adresa postala: STR. SAMOIL ISOEPSCU, NR. 18, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720036, Romania, Tel. 0740147777, Email: [email protected], Fax: 0230522018
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SUCEAVA S.A.
Adresa postala: STR.SUCEAVA, NR.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720131, Romania, Tel. 0230516416, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230516416, Adresa internet (URL): x
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 623479.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 623479.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 221176 Denumirea: Executarea lucrarilorde spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare fundatii Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO COMP S.R.L.
Adresa postala: b-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. 0232236278, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0232266623, Adresa internet (URL): www.electrocomp.ro
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.
Adresa postala: STR.CALUGARENI, NR113, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730152, Romania, Tel. 0744569608;0235/311801, Email: [email protected], Fax: 0235/317572
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1001004.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1001004.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de op ec se vor atasa prezentului anunt la sectiunea Documentatie si clarificari. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim preconizat al candidatilor este 3.Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Acordul cadru se va incheia cu operatorii economici de pe primele 3 locuri in clasamentul ofertelor.In cazul egalitatii de punctaj pentru locurile 3, 4, se va solicita o noua oferta in plic inchis (pana la nivelul de pret al ofertantului clasat pe locul 2). In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Conform art 149 alin 2) lit b)din OUG34/2006 autoritatea contractanta va atribui contrcatele subsecvente prin reluarea competititiei. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, Nr. 25 Bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer