Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea lucrarilor de defectoscopie pentru UTR Constanta si UTR Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
831.480 RON

Castigatorul Licitatiei: ELMONT CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 54769/07.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sarbu, Tel.0241.80.53.08, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0241.80.53.04
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea lucrarilor de defectoscopie pentru UTR Constanta si UTR Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lot 1, jud.Constanta-UTR Constanta
Lot 2, jud Tulcea - UTR Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de defectoscopie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232200-4 - Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
831, 479.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 262 Denumirea: Executarea lucrarilor de defectoscopie pentru Unitatea Teritoriala Retea Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMONT CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Aleea Brinduselor, nr. 1, bl. Z, sc. B, et. 1, ap. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900420, Romania, Tel.0241635185, Email: [email protected], Fax: 0241635185
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 147648.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 261 Denumirea: Executarea lucrarilor de defectoscopie pentru Unitatea Teritoriala Retea Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMONT CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Aleea Brinduselor, nr. 1, bl. Z, sc. B, et. 1, ap. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900420, Romania, Tel.0241635185, Email: [email protected], Fax: 0241635185
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 683831.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-a aplicat procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare in conformitate cu OUG 34/2006 actualizata, art.252, litera a), deoarece la procedura de cerere de oferte organizata nu a fost depusa nicio oferta pentru loturile respective.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/616003, Email: [email protected], Fax: 0241/616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei va fi de cel mult 5 yile de la data luarii la cunostinta de catre constatator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. Nicolae Iorga nr.89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241/805999, Fax: 0241/616340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2009 11:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer