Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALARE CONTOR INTELIGENT LA CLIENTI CU PUTERI PANA LA 15 KW IN INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE PENTRU ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.579.798 RON

Castigatorul Licitatiei: SINDSERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 145090/01.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140479
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. ACHIZITII, Tel. +40 372115081, In atentia: Violeta PESTE, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALARE CONTOR INTELIGENT LA CLIENTI CU PUTERI PANA LA 15 KW IN INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE PENTRU ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti si Ilfov
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALARE CONTOR INTELIGENT LA CLIENTI CU PUTERI PANA LA 15 KW IN INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE PENTRU ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA ?LOT 1: Zone LES/LEA J.T. Unitate Operativa SUD Bucuresti;LOT 2: Zone LES/LEA J.T. Unitate Operativa EST Bucuresti;LOT 3: Zone LES/LEA J.T. Unitate Operativa NORD Bucuresti, VEST Bucuresti si VEST Ilfov;Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie este 2.843.610, 00 RON (fara T.V.A.) si cuprinde cantitatile maxime definite prin Caietul de Sarcini;Valoarea estimata minima a procedurii de achizitie este 22.662, 00 RON (fara T.V.A.) si cuprinde cantitatile minime definite prin Caietul de Sarcini;Se vor incheia trei acorduri cadru, cate un acord cadru aferent fiecarui lot. Fiecare acord cadru se va incheia cu ofertantii situati pe locurile 1, 2 si 3.Pentru fiecare categorie de activitate definita prin Caietul de Sarcini se va oferta valoarea punctului, care va trebui sa se incadreze in urmatoarele valori: - pret punct Materiale (NEC M) MATERIALE: 40 RON (fara T.V.A.)- pret punct Manopera (NEC L) LUCRARI :30 RON (fara T.V.A.)- pret punct Materiale Strategice :40 RON (fara T.V.A.)Valoarea punctului pentru Partea S - Siguranta este prestabilita de Achizitor la 36 RON (fara T.V.A.) si nu se liciteaza.Ofertele care depasesc pretul punctului alocat fiecarei categorie de activitati in parte vor fi declarate oferte inacceptabile, in conformitate cu HGR 925/2006 (actualizata la data prezentei) art. 36 alin (1);Nu sunt aplicabile prevederile art.29 alin (21) din OUG 34/2006 (actualizat la zi) privind cuantumul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315600-4 - Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 579, 797.94RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 374 Denumirea: EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALARE CONTOR INTELIGENT LA CLIENTI CU PUTERI PANA LA 15 KW IN INSTALATI
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SINDSERV S.A.
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Casa Presei Libere, Corp C1, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. 021.319.33.28, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021.319.33.29, Adresa internet (URL): sindserv.ro
ELECTRUX S.R.L.
Adresa postala: b-dul Alexandru Lapusneanu, nr.75, bl.LV4, sc.B, et.P, ap.22, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel. 0723926472, Email: [email protected], Fax: 0241/633346
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. 0212335920/21, Email: [email protected], Fax: 0212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947870.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 860019.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 375 Denumirea: EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALARE CONTOR INTELIGENT LA CLIENTI CU PUTERI PANA LA 15 KW IN INSTALATI
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SINDSERV S.A.
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Casa Presei Libere, Corp C1, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. 021.319.33.28, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021.319.33.29, Adresa internet (URL): sindserv.ro
ELECTRUX S.R.L.
Adresa postala: b-dul Alexandru Lapusneanu, nr.75, bl.LV4, sc.B, et.P, ap.22, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel. 0723926472, Email: [email protected], Fax: 0241/633346
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. 0212335920/21, Email: [email protected], Fax: 0212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947870.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 860018.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 376 Denumirea: EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALARE CONTOR INTELIGENT LA CLIENTI CU PUTERI PANA LA 15 KW IN INSTALATI
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SINDSERV S.A.
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Casa Presei Libere, Corp C1, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. 021.319.33.28, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021.319.33.29, Adresa internet (URL): sindserv.ro
ELECTRUX S.R.L.
Adresa postala: b-dul Alexandru Lapusneanu, nr.75, bl.LV4, sc.B, et.P, ap.22, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel. 0723926472, Email: [email protected], Fax: 0241/633346
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. 0212335920/21, Email: [email protected], Fax: 0212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947870.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 859760.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare precizate la punctul III.2, vor fi selectati la etapa de negociere. Autoritate Contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati.Acordurile cadru se vor incheia cu primii trei operatori economici clasati dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, pe fiecare LOT.Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Daca pe locurile 1, 2 sau 3, dupa desfasurarea licitatiei electronice, se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operator economic clasat pe locul anterior. In acest caz, clasamentul in vederea incheierii Acordurilor Cadru va fi intocmit avand in vedere propunerile financiare cu pretul cel mai scazut. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.911 sau e-mail [email protected], originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Serviciului Achizitii, dnei. Violeta PESTE. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari".Documentatia de atribuire contine doua modele de Acord Cadru: "cu mai multi castigatori" si "cu un singur castigator". In cazul in care numarul ofertelor admisibile aferente unui lot este mai mare de 1, se va utiliza modelul de Acord Cadru "cumai multi castigatori". In cazul in care pe fiecare LOT este o singura oferta admisibila, se va utiliza modelul de Acord Cadru "cu un singur castigator"Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd-ul Ion Mihalache nr. 41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 372115089, Fax: +40 372871908
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer