Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea lucrarilor de mentenanta la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune Zona MT-JT Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.002.412 RON

Castigatorul Licitatiei: ELMONT CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141387/01.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sarbu, Tel. +40 0241805308, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0372871085
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea lucrarilor de mentenanta la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune Zona MT-JT Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Instalattii electrice MT-JT apartinand ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA-Zona MT-JT Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor de mentenanta la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 002, 411.61RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 446 Denumirea: Executarea lucrarilor de mentenanta la inst.MT-JT scoase de sub tensiune-Zona MT-JT Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 18.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMONT CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Aleea Brinduselor, nr. 1, bl. Z, sc. B, et. 1, ap. 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900420, Romania, Tel. 0241635185, Email: [email protected], Fax: 0241635185
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1004448.37 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1002411.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Email: [email protected], Fax: +40 218900745
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.-Directia Juridica si afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Buzesti, nr.62-64, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2013 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer