Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea lucrarilor de refacere spatii verzi pe raza Sectorului 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
158.917 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 120843/24.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 372148000, In atentia: Irina Stanciu, Email: [email protected], Fax: +40 213126203/+40 213108132, Adresa internet (URL): www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea lucrarilor de refacere spatii verzi pe raza Sectorului 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacerea la starea initiala a zonelor de spatiu verde afectate de lucrarile de modernizare si reparare a sistemului de transport si distributie a energiei termice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
158, 916.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
107/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 324 Denumirea: Executarea lucrarilor de refacere spatii verzi pe raza sectorului 4
V.1) Data atribuirii contractului 30.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 9 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041292, Romania, Tel. +40 213321014, Fax: +40 213322446
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161690.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 158916.65 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 324 Denumirea: Executarea lucrarilor de refacere spatii verzi pe raza sectorului 4
V.1) Data atribuirii contractului 30.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 9 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041292, Romania, Tel. +40 213321014, Fax: +40 213322446
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161690.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 158916.65 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): http: //tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Tel. +40 372757840, Email: [email protected], Fax: +40 213126203/+40 213108132, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.01.2012 07:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer