Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea lucrarilor de reparatii la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune (Mentenanta) pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.(lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.408.612 RON

Castigatorul Licitatiei: Luxten Lighting Company S.A.
Anunt de atribuire numarul 144210/07.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142520
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sarbu, Tel. +40 0241805308, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0372871085, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea lucrarilor de reparatii la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune (Mentenanta) pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.(lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In retelele de medie si joasa tensiune apartinand S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. si S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor de reparatii la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune (Mentenanta) pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.(lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie este 61.368.708, 60 lei(fara TVA) si cuprinde cantitatile estimate maxime definite prin Anexele 1 la Documentatia descriptiva.Valoarea estimata minima a procedurii de achizitie este 30.499.205, 04 lei(fara TVA) si cuprinde cantitatile estimate minime definite prin Anexele 1 la Documentatia descriptiva.Nu sunt aplicabile prevederile art. 29 alin. 2^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 408, 613.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S113-193597din13.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 509 Denumirea: Executarea lucr. de reparatii la inst. MT-JT scoase de sub tensiune (mentenanta)-Zona MT-JT ARAD
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Luxten Lighting Company S.A.
Adresa postala: str. Parangului, nr. 76, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300693, Romania, Tel. +40 021/6688819, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 021/6688823
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected]bit.com, Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: ALEEA ALEXANDRU NR20A, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. +40 212335920/21, Email: [email protected], Fax: +40 212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9036236.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7682306.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform Acord-cadru, Conditii generale lucrari
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 510 Denumirea: Executarea lucr. de reparatii la inst. MT-JT scoase de sub tensiune (mentenanta)-Zona MT-JT DEVA
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Luxten Lighting Company S.A.
Adresa postala: str. Parangului, nr. 76, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300693, Romania, Tel. +40 021/6688819, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 021/6688823
ELCOMPET S.R.L.
Adresa postala: Str. Avram Iancu, nr. 1, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332025, Romania, Tel. 0254548068, Email: [email protected], Fax: 0254540510, Adresa internet (URL): www.elcompet.ro
SILKAT ELECTRIC GRUP S.R.L.
Adresa postala: STR. CASTANILOR, NR. 2D, (BIROU NR.2), CHITILA, Localitatea: Chitila, Cod postal: 077045, Romania, Tel. +40 0214363853, Email: [email protected], Fax: +40 0214363842
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10124236.08 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7486788.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform Acord-cadru, Conditii generale lucrari
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 511 Denumirea: Exec lucr. de rep. la inst. MT-JT scoase de sub tens (mentenanta)-Zona MT-JTTimisoara si Resita
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Luxten Lighting Company S.A.
Adresa postala: str. Parangului, nr. 76, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300693, Romania, Tel. +40 021/6688819, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 021/6688823
Cons Electrificarea Instal S.R.L.
Adresa postala: Str. Stuparilor nr. 77, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300245, Romania, Tel. 0256306301, Email: [email protected], Fax: 0256284921, Adresa internet (URL): www.cei.ro
ELECTRO CONSULT CARAS S.R.L.
Adresa postala: BD. AL.I.CUZA NR. 53, Localitatea: Resita, Cod postal: 320095, Romania, Tel. 0255219322, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0255228603
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18736236.36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13799706.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform Acord-cadru, Conditii generale lucrari
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 512 Denumirea: Exec.lucr. de rep. la inst. MT-JT scoase de sub tens (ment)-Zona MT-JT Constanta si Tulcea uscat
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Luxten Lighting Company S.A.
Adresa postala: str. Parangului, nr. 76, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300693, Romania, Tel. +40 021/6688819, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 021/6688823
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
BACIU S.R.L.
Adresa postala: STR.PODGORIILOR, BL.9, SC.E, AP.15, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820172, Romania, Tel. +40 0745156861, Email: [email protected], Fax: +40 0340103652
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12858120.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11399971.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform Acord-cadru, Conditii generale lucrari
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 513 Denumirea: Exec lucr. de reparatii la inst. MT-JT scoase de sub tensiune (mentenanta)-Zona MT-JT Tulcea-Delta
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: ALEEA ALEXANDRU NR20A, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. +40 212335920/21, Email: [email protected], Fax: +40 212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
BACIU S.R.L.
Adresa postala: STR.PODGORIILOR, BL.9, SC.E, AP.15, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820172, Romania, Tel. +40 0745156861, Email: [email protected], Fax: +40 0340103652
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str. Victoriei nr. 95, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820150, Romania, Tel. 0240 532267, Email: [email protected], Fax: 0240 532125, Adresa internet (URL): www.elco-tulcea.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2651400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2473400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform Acord-cadru, Conditii Generale Lucrari
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 516 Denumirea: Executarea lucr. de rep la inst. MT-JT scoase de sub tens (ment.)-Zona MT-JT Calarasi si Slobozia
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SILKAT ELECTRIC GRUP S.R.L.
Adresa postala: STR. CASTANILOR, NR. 2D, (BIROU NR.2), CHITILA, Localitatea: Chitila, Cod postal: 077045, Romania, Tel. +40 0214363853, Email: [email protected], Fax: +40 0214363842
DOMAREX 94 S.R.L.
Adresa postala: COMUNA CUZA VODA, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910003, Romania, Tel. 0242316141, Email: [email protected], Fax: 0242316141
TEMPOS SERV S.R.L.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.240, bl.59A, ap.97, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022835, Romania, Tel. +40 0212412047/2048, Email: [email protected], Fax: +40 0216555326
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7962480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6566440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform Acord-cadru, Conditii generale lucrari
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul-cadru s-a incheiat cu primii 3 operatori economici clasati dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE S.A.-Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Buzesti, nr.62-64, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer