Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII LA INSTALATIILE M.T. - J.T. (LES M.T., LES J.T., DEFECTOSCOPIE) SCOASE DE SUB TENSIUNE AFERENTE UTR CONSTANTA, CALARASI, IALOMITA, TULCEA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.783.578 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 43491/15.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29721
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: VIOLETA PETROVICI, Tel.0241.80.53.06, In atentia: SERV. ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: 0241.80.53.04
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII LA INSTALATIILE M.T. - J.T. (LES M.T., LES J.T., DEFECTOSCOPIE) SCOASE DE SUB TENSIUNE AFERENTE UTR CONSTANTA, CALARASI, IALOMITA, TULCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOT 1 : JUD. CONSTANTA
LOT 2 : JUD. CALARASI
LOT 3 : JUD. IALOMITA
LOT 4 : JUD. TULCEA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii la instalatiile de MT. - J.T. (LES M.T., LES J.T., Defectoscopie) scoase de sub tensiune;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232200-4 - Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 783, 578RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENSIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. TRAIAN NR. 23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/606.597, Fax: 0241/616.003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga Nr. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241/805.999, Fax: 0241/616.340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2008 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer