Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Executarea si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt-jt Bucuresti ? UO Vest?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.017.722 RON

Castigatorul Licitatiei: ELMET CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 98674/25.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 89895
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  SERV.ACHIZITII SI ANTREPRIZE, Tel. 021-2065073, In atentia:  Carmen Iancu, Email:  [email protected], Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Executarea si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt-jt Bucuresti ? UO Vest?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Enel Distributie Muntenia, zona mt-jt (UTR) Bucuresti ? UO EST
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari in urmatoarele categorii de instalatii: -Linii electrice aeriene de medie/joasa tensiune , inclusive PT pe stalp , cu conductoare neizolate si/sau cabluri izolate-Linii electrice subterane de medie/joasa tensiune inclusive identificarea prin taiere a cablurilor de mt/jt-Posturi de transformare de distributie de mt/jt , cabine secundare in anvelopa , inclusiv lucrari de constructii , edilitare , care sunt necesare-Bransamente aeriene/subterane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 017, 721.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA 454
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 294 Denumirea: ?Exec. si mod. inst. el. mt si jt zona Bucuresti-UO Vest"
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMET CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Str.23 August, Nr. 174, Localitatea:  Buftea, Cod postal:  070000, Romania, Tel. 0212241015, Email:  [email protected], Fax:  0212241013, Adresa internet (URL):  www.elmet-group.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8373455.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5017721.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5 , sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, American Samoa, Tel. 0213195180, Fax:  0213321240
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-2065073, Fax:  021-3175980
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2010 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer