Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executarea si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt-jt Bucuresti ? UO SUD


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.345.760 RON

Castigatorul Licitatiei: MONTAJ ELECTRIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 98857/27.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 90225
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Serv.Achizitii si Antrepriza, Tel. 021-2065072, In atentia:  Radovici Stela, Email:  [email protected], Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea si modernizare de instalatii electrice de medie si joasa tensiune pentru zona mt-jt Bucuresti ? UO SUD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Enel Distributie Muntenia, zona mt-jt(UTR) Bucuresti ? UO SUD
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor Se vor executa lucrari in urmatoarele categorii de instalatii: -Linii electrice aeriene de medie/joasa tensiune , inclusive PT pe stalp , cu conductoare neizolate si/sau cabluri izolate-Linii electrice subterane de medie/joasa tensiune inclusive identificarea prin taiere a cablurilor de mt/jt-Posturi de transformare de distributie de mt/jt , cabine secundare in anvelopa , inclusiv lucrari de constructii , edilitare , care sunt necesare-Bransamente aeriene/subterane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4-Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 345, 760RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA434
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 291 Denumirea: Executare si modernizare instalatii el mt-jt Bucuresti -UO SUD
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONTAJ ELECTRIC S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Metalurgiei nr.234-236 sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 4.60.51.68, Email:  [email protected], Fax:  4.60.51.82, Adresa internet (URL):  www.igcti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8333603.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5345760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea De Apel, Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5, sect 4, ,Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021-3195180, Fax:  021-3321240
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-206 50 87, Fax:  021-317 59 80
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2010 14:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer