Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor aferente obiectivelor "Retele de canalizare si statie de epurare" si "Modernizare drumuri comunale" obiective ale unui proiect integrat cu finantare prin FEADR M 322


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.518.967 RON

Castigatorul Licitatiei: EURO EST GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 100984/01.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90430
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VALEA MOLDOVEI (PRIMARIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI SUCEAVA)
Adresa postala:  localitatea Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, judetul Suceava, Localitatea:  Valea Moldovei, Cod postal:  727580, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria, Tel. 0230/573.064, In atentia:  d-lui Primar Constantin MOROSAN, Email:  [email protected], Fax:  0230/573.064, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor aferente obiectivelor "Retele de canalizare si statie de epurare" si "Modernizare drumuri comunale" obiective ale unui proiect integrat cu finantare prin FEADR M 322
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Valea Moldovei, localitatea Valea Moldovei, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor aferente obiectivelor "Retele de canalizare si statie de epurare" si "Modernizare drumuri comunale" obiective ale unui proiect integrat cu finantare prin FEADR M 322 in comuna Valea Moldovei, judetul Suceava.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 518, 966.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
108/1399/07.05.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 284/2521(295) Denumirea: Executie lucrari "Sistem integrat de colectare si epurare ape uzate in comuna Valea Moldovei"
V.1) Data atribuirii contractului 8/11/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO EST GROUP S.R.L.
Adresa postala:  Sat Scheia, Nr.390 A, Camera 2, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720281, Romania, Tel. 0330/551760;0230/551760, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0230/551760, Adresa internet (URL):  [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4442855.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3065324.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 125815.90
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 283/2498(1076) Denumirea: Executie lucrari "Modernizare drumuri vicinale in comuna Valea Moldovei"
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CIVICA GROUP S.A.
Adresa postala:  SAT SCHEIA, STR.HUMORULUI, NR.92, Localitatea:  scheia, Cod postal:  727525, Romania, Tel. 0230/526636, Email:  [email protected], Fax:  0230/526636, Adresa internet (URL):  www.civicagroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3595586.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2453642.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.), Axa III ? ?Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale?, Masura 3.2.2 ? ?Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230.216321, Email:  [email protected], Fax:  0230.524022
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230.216321, Email:  [email protected], Fax:  0230.524022
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Valea Moldovei
Adresa postala:  Valea Moldovei, Localitatea:  Valea Moldovei, Cod postal:  727580, Romania, Tel. 0230.573064, Email:  [email protected], Fax:  0230.573064
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2010 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer