Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare pentru obiectivul - Locuinte sociale pentru 8 familii de romi din localitatea Cumpana Judetul Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
835.447 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SUNRISE INVESTEMENT SA
Anunt de atribuire numarul 76671/20.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: AVRAMMARCELA, Tel.0241730788, In atentia: Birou Asistenta Sociala, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241739003 int.108, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare pentru obiectivul - Locuinte sociale pentru 8 familii de romi din localitateaCumpana Judetul Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Amplasament Locuinte Sociale Comuna Cumpana judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia unor lucrari suplimentare de alimentare cu apa si canalizare pentru obiectivul - Locuinte sociale pentru 8 familii de romi din localitateaCumpana rezultate in urma modificarii solutiilot tehnice constructive ale Proiectului initial.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
835, 447.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9969 Denumirea: Executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare pentru obiectivul - Locuinte sociale pentru
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUNRISE INVESTEMENT SA
Adresa postala: Strada Alimanisteanu, Comuna Cumpana Jud Constanta, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241551800, Email: [email protected], Fax: 0241551800
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84890.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9970 Denumirea: Executia Statiei de pompare ape uzate si conducta de refulare aferente lucrarilor de canalizare pe
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUNRISE INVESTEMENT SA
Adresa postala: Strada Alimanisteanu, Comuna Cumpana Jud Constanta, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241551800, Email: [email protected], Fax: 0241551800
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60175.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6587 Denumirea: Construirea delocuinte sociale (inclusiv mica infrastructura) pentru 8 familii de romi din locali
V.1) Data atribuirii contractului 7/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUNRISE INVESTEMENT SA
Adresa postala: Strada Alimanisteanu, Comuna Cumpana Jud Constanta, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241551800, Email: [email protected], Fax: 0241551800
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 690382.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): , ,PROGRAMPHARE 2006 Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor Componenta Managementului Schemei de Grant pentru dezvoltarea comunitara, Domeniul I- Micro Infrastructura Comunitara si LocuireLinie Buget: RO2006/018-147.01.01.Cod PERSEUS: RO2006/018-147.01.01.01.01/01.201
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta
Adresa postala: Bulevardul Tomis nr. 3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241488156, Email: [email protected], Fax: 0241488520, Adresa internet (URL): www.tjct.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Primaria Cumpana
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241730788, Email: [email protected], Fax: 0241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2010 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer