Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de constructii si instalatii(exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizare electronica) Sectiunea 3: Coslariu - Simeria -Tronsonul: Vintu de Jos ? Simeria


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.255.756.032 RON

Castigatorul Licitatiei: FCC CONSTRUCCION S.A.
Anunt de atribuire numarul 125425/02.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 137914
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Proiecte Europene - Serviciul Pregatire Documentatii Initiere Proceduri, Tel. +40 372843299, In atentia: Nicolae Vlad, Email: [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor de constructii si instalatii(exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizare electronica) Sectiunea 3: Coslariu -Simeria -Tronsonul: Vintu de Jos ? Simeria
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tronsonul CFR: Vintu de Jos ? Simeria
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul care face obiectul prezentei licitatii cuprinde lucrari de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare, care sa asigure viteze maxime de cel putin 160 km/h pentru trenurile de calatori si 120 km/h pentru cele de marfa, lucrari executate pe linie dubla, in conditiile asigurarii derularii circulatiei feroviare in zona lucrarilor pe intreaga perioada a executiei acestora, cuprinzand urmatoarele domenii de specialitate: 1. infrastructura si suprastructura linii de cale ferata km 427+265 - km 470+022, lungime sectiune 42, 837 km: - variante traseu ? 8, 85 km- lucrari consolidare ? 7.780 m- protectii albii ? 3.455 m- poduri ? 5 poduri reabilitate si 11 poduri noi- podete ? 5 podete reabilitate si 26 podete noi- pasaje denivelate ? 8- tuneluri ? 12. electrificare si energoalimentare (inclusiv reabilitarea/modernizarea a doua substatii de tractiune electrica);3. telecomunicatii feroviare (exclusiv GSM-R);4. lucrari de constructii civile (reabilitare cladiri si spatii aferente instalatiilor tehnologice si publicului calator, peroane, copertine, amenajari pentru persoanele cu dizabilitati);5. lucrari de protectie a mediului.o electrificare si energoalimentareo telecomunicatii feroviare (exclusiv GSM-R);o lucrari de constructii civileo lucrari de protectie a mediului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 255, 756, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S126-209640din05.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 44 Denumirea: Ex.lucr.const.si inst.(excl. ERTMS, GSM-R, Centr. el.)Sec.3: Coslariu-Simeria, Tr.Vintu de Jos?Simeria
V.1) Data atribuirii contractului 09.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FCC CONSTRUCCION S.A.
Adresa postala: BALMES 36 - BARCELONA - SPANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 08007, Romania, Tel. +34 5141000, Email: [email protected], Fax: +34 5141008
ALPINE BAU GmbH
Adresa postala: Altebundesstrasse nr.10, Localitatea: NA, Cod postal: A-5071 Wals Salzburg, Romania, Tel. +40 312287505, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213524104, Adresa internet (URL): www.alpine.at
AZVI S.A.
Adresa postala: C/ Almendralejo 5, Sevilla, Spania, Localitatea: NA, Cod postal: 41019, Spain, Tel. +34 954999321, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +34 954999204, Adresa internet (URL): www.azvi.es
STRACO GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Barlea , nr. 5-9, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7700, Romania, Tel. +40 214247020, Email: [email protected], Fax: +40 214247020, Adresa internet (URL): www.straco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1418495298.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1255756000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 30
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contributie nerambursabila de la Comisia Europeana si Bugetul de stat;Contributie de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferenta cheltuielilor eligibile conform legislatiei nationale in domeniul fiscal
VI.2) Alte informatii
1.In conformitate cu prevederile legale, in data de09.05.2013 a fost incheiat contractul de executie lucrari nr. 44 cu ofertantul declarat castigator, intitulat Asocierea FCCALPINEAZVI STRACO section Vintu de Jos-Simeria, lider al asocierii fiind declarat FCC Construccion S.A2.In prezent exista doua litigii pe rolul Tribunalului Bucuresti, in dosarele 19488/3/2013, respectiv 19491/3/2013, introduse de SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT MBH, prin care se cere constatarea nulitatii contractului 44/09.05.2013, respectiv suspendarea acestuia pana la solutionarea pe fond.3. Conform Hotararii Curtii de Apel nr. 2217/2013, Comisia de evaluare a reluat procedura de achizitie prin care s-a atribuit prezentul contract, urmand a finaliza aceasta procedura conform prevederilor OUG 34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0214083700, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - DirectiaAsistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 19:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer