Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport ?i?ei Ø 8 5/8? Opri?ene?ti-Cire?u, in zona Depozit Opri?ene?ti, pe o lungime de 2 km


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
615.147 RON

Castigatorul Licitatiei: INSPET S.A.
Anunt de atribuire numarul 145496/26.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140367
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Radu, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport ?i?ei Ø 8 5/8? Opri?ene?ti-Cire?u, in zona Depozit Opri?ene?ti, pe o lungime de 2 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Puncte de lucru ale beneficiarului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport ?i?ei Ø 8 5/8? Oprisenesti-Ciresu, in zona Depozit Oprisenesti, pe o lungime de 2 km. Valoarea estimata a achizitiei este de 1.096.735 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in cuantum de 96.205 lei, reprezentand 8.77% din valoarea estimata si sunt incluse in valoarea estimata.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
615, 147RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: L-CA 333 Denumirea: executie lucrari de inloc conducta titei Oprisenesti-Ploiesti, zona dep Oprisenesti
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSPET S.A.
Adresa postala: Str. Democratiei, nr. 15, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100558, Romania, Tel. +40 722673733, Email: [email protected], Fax: +40 244512167, Adresa internet (URL): WWW.INSPETSA.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 615147.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
ALTE INFORMATII: Ofertantul are obligatia de a completa si de a prezenta Formularul nr. 25 din sectiunea IV, Anexa Formulare, privind acceptarea clauzelor contractuale obligatorii. Oferta va fi considerata neconforma in cazul in care se fac propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii dupa data limita de depunere a ofertelor si care sunt in mod dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.PRECIZARI: In cazul ofertei comune, se va prezenta pe plicul exterior Acord de asociere in original, semnat si stampilat, conf.modelului din ?Formulare?. Criteriile de calificare de la punctele III.2.1. a) si b) ? Situatia personala inclusiv inregistrare se indeplinesc individual. E obligatoriu ca fiecare asociat sa completeze si sa prezinte documentele solicitate la aceste puncte. Tertul sustinator, daca este cazul, va prezenta Declaratiile privind: neincadr. sit. art.180, la art.181-lit. a), c1) si d), si art. 69 ind.1 din OUG 34/2006, precum si Angajament ferm de sustinere, cf. modelului din ?Formulare?. Declaratia priv.neincadrarea la art.69 ind.1 trebuie completata si de subcontractant. Cerinta de la punctul III.2.2.-Capacitatea economica si financiara se indeplineste prin cumul de catre grupul de asociati. Cerintele de la punctul III.2.3 se indeplinesc astfel: cerinta 1 privind exp.similara ? se indeplineste prin cumul; cerinta 2 priv.subcontractantii ? se indeplineste individual, de fiecare asociat; cerinta 3 priv.dotarea tehnica se indeplineste prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta dotarea tehnica; cerinta nr. 4 privind personalul se indeplineste prin cumul, cu cond.ca asociatul (sau daca este cazul, subcontractantul), sa indeplineasca integral partea din contract pentru care prezinta personalul. Cerinta privind sistemul de management al calitatii se indeplineste individual de asociati, fiecare pt.partea din contract pe care urmeaza sa o execute. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor, ofertantii asociati vor prezenta, fiecare, documentele solicitate la aceste puncte. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, asociatia isi va legaliza asocierea, prezentand contractul de asociere, autentificat sau legalizat notarial, cu clauzele obligatorii: partile contractante, obiectul, scopul, durata asocierii, executia contractului si contributia partilor la executia acestui contract, cauzele de incetare a asocierii, confidentialitate, litigii; liderul asocierii va fi pe deplin responsabil in fata autoritatii contractante pentru executia contractului, inclusiv platile; Platile vor fi efectuate direct catre liderul asociatiei. Liderului asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatului. Contractul de asociere autentificat sau legalizat notarial va constitui anexa la contractul incheiat cu autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: str. Anul 1848, nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer