Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor in completarea celor prevazute in contractul nr.157/06.09.2013, aferent obiectivului de investitii ?Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate?, cod SMIS 40778


Anunt de intentie numarul 26679/03.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: ing. Crenguta Oprea, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Executia lucrarilor in completarea celor prevazute in contractul nr.157/06.09.2013, aferent obiectivului de investitii ?Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate?, cod SMIS 40778
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Cladirea pentru persoane in dificultate, str.Plavosin nr.21, Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Se vor executa lucrari in completare la cele prevazute in C.nr.157/06.09.2013 pt.?Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate?, cod SMIS 40778, in concordanta cu cerintele impuse in documentatia tehnica.
Valoarea estimata fara TVA: 522, 788.31RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45211200-1 - Lucrari de constructii de adaposturi sociale (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 20.02.2014
Durata: 2 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Procedura aplicata- cerere de oferta cu etapa finala de licitatie electronica, criteriul de atribuire-pretul cel mai scazut.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Garantie participare -in suma fixa de pana la 2% din valoarea estimata, perioada de valabilitate minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, garantie buna executie de maxim 10% din valoarea contractului.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1-?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1.-?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: ?Poli de crestere"
VI.2) Alte informatii
Procedura aplicata- cerere de oferta, criteriul de atribuire-pretul cel mai scazut
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer